تحلیل فرصت‌های کارآفرینانه در روستاها

نوع مقاله : ویژه نامه اکوتوریسم و گردشگری روستایی 2020

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، کارشناس ارشد ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، ملاثانی، ایران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی

چکیده

جنگ واقعى کشورها در دهه‌های آینده نه بر سر انرژى خواهد بود و نه بر سر بازارها، بلکه جنگ واقعى براى سرمایه‌های انسانى است. از این رو، کشورها بیش از پیش به افرادى نیاز دارند که استعدادها و قابلیت‌هاى وجودی‌شان به گونه‌اى پرورش یافته باشد که از دانش، تخصص، مهارت و تفکر خلاق به خوبى برخوردار باشند. کارآفرینان درمسیر خود با دو فرآیند مهم یعنی کشف و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه درگیر هستند. در این راستا یکی از عوامل موثر در توسعه روستایی که توسعه ملی و شکوفایی اقتصادی را بدنبال دارد، کارافرینی است. در واقع کارآفرینی و تشخیص فرصت به یکدیگر گره خورده-اند و یکی از بخش‌های مهم در فرایند کارآفرینی، تشخیص فرصت است. ناتوانی افراد در تشخیص این فرصت‌ها، یکی از دلایل کاهش اشتغال در بخش کشاورزی بوده است این مهم در روستاها نیز که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده‌ا‌‌ند می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد چرا که سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش‌های زراعی و غیر زراعی در روستاها، علاوه بر بهبود معیشت روستاییان و مقرون به صرفه بودن زندگی روستایی می‌تواند با ایجاد انگیزه برای عدم مهاجرت آنان به شهرها، موجب توسعه بخش کشاورزی، کاهش فشار اقتصادی ناشی از بیکاری فصلی در روستاها، آبادانی روستاها و شکوفایی اقتصادی کشور شود به عبارتی اولین گام در توسعه روستایی می تواند ایجاد کارآفرینی، تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در مناطق روستایی باشد. در نتیجه این مقاله که به صورت مروری تهیه شده تلاش دارد با تحلیل فرصت‌های کارآفرینی در روستا‌ها و چالش‌های موجود راهکارهایی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of entrepreneurial opportunities in villages

نویسندگان [English]

 • bahman khosravipour 1
 • mahin asadollah poor 2
 • nahid farandpoor 3
1 agricultural university
2 Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Civil Engineering, Senior Expert in Agricultural Extension and Natural Resources, Mulathani, Iran
3 Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Civil Engineering, Master's student in Agricultural Education
چکیده [English]

The real war between countries in the coming decades will not be over energy or markets, but the real war over human capital. Therefore, countries need people whose talents and capabilities are developed in such a way that they have good knowledge, expertise, skills and creative thinking. In their path, entrepreneurs are involved with two important processes, i.e. discovering and exploiting entrepreneurial opportunities. In this regard, one of the effective factors in rural development that seeks national development and economic prosperity is entrepreneurship. In fact, entrepreneurship and opportunity recognition are tied to each other, and one of the most important parts of the entrepreneurial process is opportunity recognition. The inability of people to recognize these opportunities has been one of the reasons for the decrease in employment in the agricultural sector. This is also important in the villages, which constitute half of the country's population, because investment and Creating employment and entrepreneurship in the agricultural and non-agricultural sectors in the villages, in addition to improving the livelihood of the villagers and making the rural life more affordable, can lead to the development of the agricultural sector, reducing the economic pressure caused by Seasonal unemployment in the villages, the development of the villages and the economic prosperity of the country, in other words, the first step in rural development can be the creation of entrepreneurship, identifying entrepreneurial opportunities in rural areas. As a result of this article, which is prepared as a review, it tries to provide solutions by analyzing the entrepreneurial opportunities in the villages and the existing challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • entrepreneurship
 • entrepreneurial opportunities
 • village
 • rural development
 • احمدپور داریانی، محمود. 1391. کتاب جامع کارآفرینی، کتابخانه فرهنگ، چاپ دوم، تهران
 • اشرقی سامانی، رویا؛ کریمی، طیبه؛ واحدی، مرجان و صیده، طیبه. 1395. چالش های کارآفرینی روستایی در استان ایلام. فصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال سوم، شماره 5، صص 63-57.
 • ایمنی قشلاق، سیاوش و هاشمی، سید سعید. 1388. نقش کارآفرینی در توسعه پایدار گردشگری، ماهنامه علمی، اجتماعی و اقتصادی کار و جامعه، شماره 107-106.
 • بازگیر، مریم و خسروی پور، بهمن. 1398. تحلیل مدل­ها و الگوهای تشخیص فرصت، همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی .
 • حجازی، ا.سد؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ بهرنگی، صمد و زین­آبادی، حسن­رضا. 1392. آموزش کارآفرینی در آموزش عالی: چالش­ها و راهبردها. نشریه مهارت آموزی، دوره 1، شماره 2، صص65-53.
 • حسینی­نیا، غلامحسین؛ مقدس فریمانی، شهرام؛ جلالوند، شهرام. 1399. شناسایی و اولویت بندی فرصت­های کارآفرینی در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان گلباف از توابع استان کرمان)، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد ششم، شماره اول، صص 68-53
 • حسینی­نیا، غلامحسین؛ موسوی، سیدشمس­الدین. (1396). آموزش کارآفرینی در دانشگاه­ها، روش­ها و چالش­ها، نامه آموزش عالی، دوره جدید، سال یازدهم، شماره 4، صص 88-59.
 • خسروی­پور، بهمن و رحمانی، صادق. 1396. شناخت فرصت­های کارآفرینانه دانشجویان رشته­های کشاورزی، ماهنامه علمی اقتصادی کار و جامعه، شماره 213، صص 9-4.
 • خسروی­پور، بهمن و شعیبی، عبدالحسین. (1401). نقش و ضرورت کارآفرینی در توسعه روستایی و کشاورزی، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره پنجم، شماره 3، صص 220-205.
 • خوش مرام، مژگان؛ زرفشانی، کیومرث؛ میرک زاده، علی اصغر و علی بیگی، امیرحسین. 1396. طراحی و تبیین الگویی برای تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه: کاربرد نر م افزار Nvivo. فصلنامه پژ وهشهای روستایی، دوره 8 شماره، پاییز، 1396
 • رضایی منش. ﺟﺰوه درس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﭘﺮوژه (کاردانی صنایع شیمیایی).
 • رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا؛ پورطاهری، مهدی و فضلی، نفیسه. 1393. تحلیل عوامل مؤثر در توسعه­ی کارآفرینی گردشگری روستایی. مجله­ی برنامه­ریزی و توسعه گردشگری سال سوم، شماره­ی 8 ، ص 108-87.
 • رکن­الدین افتخاری، علی و سجاسی قیداری، حمداله. 1389. توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی(تعاریف، دیدگاه‌ها، تجربیات)، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.
 • زالی، محمدرضا؛ رضایی، سعید و عیوضی، فاطمه. 1392. تأثیر اشتیاق کارآفرینانه بر تصمیم به بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه. فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 96، زمستان 1392، صص 214-195.
 • سالارزهی، حبیب­اله؛ میرزاده؛ آرمیتا و ولی نفس، عبدالعزیز. 1395. تشخیص و توسعه فرصت‌های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی بخش زرآباد، فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره 2، شماره 2، بهار 1395. صص 130-111
 • شهبازی، حسین­رضا. (1401). کارآفرینی کشاورزی راهبردی رد توسعه پایدار روستایی، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره پنجم، شماره 1، صص 248-238.
 • شیخان، ناهید و رضازاده، حجت­اله. 1384. دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق ونوآوری درکشورهای منتخب. رهیافت، شماره 35، صص 111-103
 • صفوی؛ زینب و مرادی؛ خدیجه. 1392. چالش­ها و موانع ترغیب دانش آموختگان رشته­ی کتابداری و اطلاع رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال­زایی. فصلنامه نظام­ها و خدمات اطلاعاتی، سال دوم، شماره 2، پیاپی 6، بهار 1392، صص 55-66.
 • عباس­نژاد، علی؛ حسینی، محمدرضا؛ سعیدی، پرویز؛ مستقیمی، محمودرضا. 1398. عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی با رویکرد اشتغال دانش­آموختگان دانشگاهی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه­ای گلستان)، نشریه مهارت آموزی، سال هفتم، شماره 27، صص 20-7
 • عبدی جمایران، علی؛ حسینی، الهه؛ مقدم، عاطفه و قاسملو، محمدامین. 1396. عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه، نشریه علمی تخصصی شباک، سال سوم، شماره 2، صص 115-105
 • علوی­زاده، سیدامیرمحمد. 1396. کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: استان ایلام). نشریه فرهنگ ایلام، دورة هیجدهم، شماره 56 ، پیاپی57، صص 170-154.
 • علی میری، ممصطفی. 1387. آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایشها و چالش ها. توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول، صص 298-131.
 • قدیری معصوم، مجتبی؛ محمدزاده لازیجانی، فاطمه و غلامی، علی.1397. مقدمه‌ای بر کارآفرینی روستایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران
 • کاظمی، علیرضا و شکیبا، علیرضا. 1392. بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد نوآوری،خلاقیت و کارآفرینی، تحقیق مورد: شرکت هپکو.
 • مشدئی، علی.1390. تحلیل اثرات شبکه­های اجتماعی بر شناسایی فرصت­های کارآفرینی. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سال ششم، ش 15، صص 82-69.
 • مطهری، محدثه؛ حسینی، سیدمحمدرضا؛ سمیعی، روح­اله؛ اشرفی، مجید. 1400. شناسایی و رتبه بندی مؤلفه­های مؤثر بر خلق فرصت­های کارآفرینانه از دیدگاه توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: صنایع دستی استان گلستان)، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، سال یازدهم، شماره 2، صص 805-784
 • معصومی، احسان؛ زمانی، ناصر. 1393. مدل تشخیص فرصت­های کارآفرینانه در بخش کشاورزی نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد اول، شماره چهارم، صص-18-1.
 • ملک­زاده، غلامرضا و رهنما، سیده نرگس. 1395. کارآفرینی و ارتباط با نوآوری، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات، تهران، مرداد 1395
 • مهرمنش، حسن. 1396. کارآفرینی و تشخیص فرصت‌ها، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ص 112
 • موسوی، سید ابوالفضل؛ یارمحمدی توسکی، مریم؛ مشهدی میغانی، ژیلا. 1400. نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، سال یازدهم، شماره 4، صص 224-211
 • میرمیران، سید جلیل. 1384. کارآفرینی جامع، مؤسسه نشر کلمه، چاپ اول، تهران
 • میرواحدی، سیدسعید؛ طغرایی، محمدتقی؛ سنجریان، زهرا. 1396. بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد چهارم، شماره 1، صص 74-53.
 • هزارجریبی، جعفر. 1384. کارآفرینی، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ اول، تهران
 • هیستریچ، رابرت. و پیترز، پیترز. 1385 . کارآفرینی ترجمۀ فیض بخش، سید علیرضا و تقی یاری، حمیدرضا، تهران: مؤسسۀ علمی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
 • ولائی، محمد؛ عبدالهی، عبداله؛ منافی آذر، رضا و صفری، نوید. 1394. تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار روستایی با تاکید بر کارآفرینی مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی-شهرستان میاندوآب.فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال پنجم، شماره 19، ص 162-149.
 • Corbett, A. C. (2007). learning a Symmetries and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities. Journal of Business Venturing, 22, 97-118.
 • Crossan, m., & Dutta, D. ( 2005). The Nature of Entrepreneurial Opportunities: Understanding the Process Using the 4I Organizational Learning Framework. 1042-2587, Copyright 2005 by Baylor University.
 • Davidsson, p. ( 2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization. Journal of Business Venturing 30 (2015) 674–695.
 • Eckhardt, J. T., & Shane, S. A. (2003). Opportunities and Entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 333-349.
 • Eshraqhi Samani, R., T. Karimi, M. Vahedi and T. Saydeh. 2016. Challenges of rural Entrepreneurship in Ilam Province. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 3 (5): 57-63.
 • Heriot, Kirk C. and Campbell, Noel D. (2002): “A new approach to rural entrepreneurship: a case study of two rural electric cooperatives”. Available on: http://usasbe.og/knowledge/proceedings/proceedingsDocs/USASBE2 005PROCEEDINGS-hERIOT%2030.pdf
 • Islam, K. Baharul ,M.(2009): Rural Entrepreneurship for Women: A Case for Wealth Creation by Africas Rural Poor amidst Global Financial Financial Aand Economic Crises, African Economic Conference 2009 Fostering Development In An Era Of Financial And Economic Crises 11- 13 November 2009, United Nations Conference Centre, Addis Ababa, Ethiopia.
 • Lumpkin, G & Hills، G, (2004) Opportunity recognition, Entrepreneurship: the way a head, Pp. 73- 90. Routledge،
 • Reagan, B.(2002), Area Highgrowth Entrepreneurs Building the Rural Economy?, Center for the Stud of Rural America , Kansas City, Mo: Federal Reserve bank of Kansas City.