کلیدواژه‌ها = کالبدی- محیطی
ارزیابی مولفه های کالبدی- محیطی منظر شهری در فضاهای ورودی شهراردبیل

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 348-366

10.22034/gahr.2023.391011.1831

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمدحسن یزدانی؛ مهدی خاک زند؛ شیوا ولایتی