کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
آینده پژوهی وضعیت گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان لرستان

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 109-120

مریم بیرانوندزاده؛ هدایت اله درویشی؛ اسماعیل نجفی