پتانسیل سنجی ژئوسایت های مستعد استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش کامنسکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه تبریز

چکیده

ژئوتوریسم به عنوان شاخه‌ای از گردشگری در طی سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است و می‌تواند به عنوان یکی از ارکان مهم در توسعه مناطق، مورد توجه ویژه قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر به ارزیابی ژئومورفوسایت‌های استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است. این تحقیق بر مبنای روش‌های توصیفی-تحلیلی می‌باشد و در چند مرحله انجام شده است. در مرحله اول به شناسایی ژئوسایت‌های استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه پرداخته شده است. در مرحله دوم، با استفاده از روش کامنسکو به ارزیابی ژئوسایت‌ها پرداخته شده است و در نهایت در مرحله سوم بر مبنای نتایج حاصله، ژئوسایت‌های مستعد استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بین ژئوسایت‌های استان چهار محال و بختیاری، ژئوسایت تالاب گندمان با مجموع ۸۳ امتیاز، دارای بالاترین امتیاز است. بعد از این ژئوسایت، ژئوسایت چشمه کوهرنگ با ۸۲، تالاب چغاخور با ۸۱ و دشت لاله‌های واژگون با ۷۸ امتیاز، دارای بالاترین امتیاز هستند. با توجه به موارد مذکور، ژئوسایت‌های تالاب گندمان، چشمه کوهرنگ، تالاب چغاخور و دشت لاله‌های واژگون، به عنوان ژئوسایت-های با ارزش استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شده است که نیازمند توجه ویژه‌ای هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the potential of talented geosites in Chaharmahal and Bakhtiari Province using the Comanescu method

نویسندگان [English]

 • Amirali Abaszadeh 1
 • Atrin Ebrahimi 2
1 Ferdosi University
2 Tabriz University
چکیده [English]

Geotourism has received a lot of attention as a branch of tourism in recent years and can be considered as one of the important pillars in the development of regions. Due to the importance of the issue, in the present study, the geomorphosites of Chaharmahal and Bakhtiari province have been evaluated. This research is based on descriptive-analytical methods and has been done in several stages. In the first stage, the geosites of Chaharmahal and Bakhtiari province have been identified using library studies, interviews and questionnaires. In the second stage, geosites have been evaluated using the Comanescu method, and finally, in the third stage, based on the obtained results, the potential geosites of Chaharmahal and Bakhtiari province have been identified. The results show that among the geosites of Chaharmahal and Bakhtiari province, Gandoman wetland geosite has the highest score with a total of 83 points. After this geosite, Spring Koohrang geosite with 82, Choghakhor wetland with 81 and Inverse Laleh plain with 78 points have the highest score. According to the above-mentioned cases, the geosites of Gandman wetland, Koohrang spring, Choghakhor wetland and Inverse Laleh plains have been selected as valuable geosites of Chaharmahal and Bakhtiari province, which need special attention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geosites
 • Comanescu
 • Chaharmahal and Bakhtiari
 1. پاپلی­یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی (۱۳۸۵)، گردشگری (ماهیت و مفهوم)، چاپ دوم، انتشارات سمت
 2. شایان، سیاوش؛ بنی صفار، معصومه؛ غلامرضا، فضلی؛ نفیسه، فضلی (1392)، ارزیابی توانمندی توسعه گردشگری پایدار ژئومورفوسایت­ها باتاکید بر روش کامنسکو (مطالعه موردی: ژئومورفوسایت­های مسیر گردشگری کرج - چالوس تا تونل کندوان)، مجله برنامه­ریزی و گردشگری، سال ۲، شماره 7، صص ۹۳-۷۸
 3. صالحی، صادق؛ افلاکی، زینب؛ موسی­زاده، حسین؛ زنگی آبادی، زینب (1395)، ارزیابی ژئوسایت-های گردشگری با روش فاسیلوس و نیکولاس (مطالعه موردی: روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری)، فصلنامه پژوهش­های روستایی، دوره 7، شماره 2، صص ۳۱۵-۳۰۰
 4. صالحی،‌ لیدا (۱۳۹۷)، شناسایی لندفرم­های کارستیک مستعد در توسعه صنعت ژئوتوریسم (مطالعه موردی: بخش اورامان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد سنندج
 5. صفاری، امیر؛ گنجائیان، حمید؛ فریدونی کردستانی، مژده؛ حیدری، زهرا (۱۳۹۸)، بررسی توانمندی­های ژئوتوریسمی با استفاده از روش­های ارزیابی و پهنه­بندی (مطالعه موردی: شهرستان­های دیواندره و سقز)، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال ۹، شماره ۳۱، صص ۱۵۶-۱۴۱
 6. قنواتی، عزت­الله؛ کرم، امیر؛ فخاری، سعیده (۱۳۹۱)، مروری بر روند تحولات ژئوتوریسم و مدل­های مورد استفاده آن در ایران، فصلنامه جغرافیای سرزمین، سال ۹، شماره ۳۴، صص ۹۱-۷۵
 7. گلی­مختاری، لیلا؛ بهرام­آبادی، الهام؛ سلگی، لیلا (۱۳۹۷)، بررسی تطبیقی توانمندی‌های ژئوتوریسم شهرستان الشتر با استفاده از مدل‌های پرالونگ و پرییرا، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره ۱۶، شماره ۵۲، صص ۹۶-۶۹
 8. مقصودی، مهران؛ گنجائیان، حمید؛ فریدونی کردستانی، مژده؛ ابراهیمی، عطرین (۱۳۹۷)، ارزیابی و پهنه­بندی مناطق مستعد توسعه ژئوسایت‏ها در شهرستان مریوان با استفاده از روش‏های جم، فاسیلوس و کوبالیکوا، فصلنامه جغرافیای سرزمین، سال ۱۵، شماره ۵۷، صص ۶۸-۴۹
 9. همتی، فریبا؛ علی شائی، عظیم (1396)، تحلیل میزان توانمندی ژئوتوریستی روستای کلم با استفاده از روش رینارد، فصلنامه علمی-ترویجی فرهنگ ایلام، دوره 18، شماره 54، صص ۹۹-۸۹

10. یمانی، مجتبی؛ نگهبان، سعید؛ رحیمی هرآبادی، سعید؛ علیزاده، (1391)، ژئومورفوتوریسم و مقایسه روش­های ارزیابی ژئومورفوسایت­ها در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان هرمزگان)، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال ۱، شماره 1، صص 83 تا 104

11. Comanescu, L., Nedelea, A., Dobre, R. 2011. Evaluation of geomorpho- sites in Vistea Valley (Fagaras Mountains-Carpathians, Romania), International Journal of the Physical Sciences. 6: 1161-1168.

12. Comanescu. L., Nedelea, A., Dobre, R. 2012. The Evaluation of Geomorphosits from the Ponoare protected area, Journal of Geography, Vol, XI.

13. Dóniz-Páez, J., Becerra-Ramírez, R., González-Cárdenas, E., Guillén-Martín, C., Escobar-Lahoz, E. 2011. Geomorphosites and geotourism in volcanic landscapes: the example of La Corona del Lajial cinder cone (El Hierro, Canary Islands, and Spain). Geo Journal of Tourism and Geosites, 2(8), 185-97

14. Reynard, E., Fontana, G., Kozlik, L., Scapozza, C. 2007. A method for assessing “scientific”, and “additional values” of geomorphosites, Geographica Helvetica, 62(3), 148-158.