سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و سرزندگی(مورد مطالعه: شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یاسوج

4 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، مطالعات کتابخانه های عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

5 گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

با توجه به اینکه سیمای شهر نخستین معرف شهر است و بازتابنده تحول و تاریخ شهر نیز می باشد و مبلمان شهری یکی از اجزای اصلی فضاهای شهری است، که با حضور آن ها در هر فضایی می توان کیفیت و کارایی فضا را افزایش داد و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم آورد. مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت ها در شهر را سامان می دهد و باعث بالارفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آن ها در خیابان، پارک و عرصه های دیگر شهری می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و در شهر کرج می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. نتایج حاصل از بررسی داده ها حاکی از آن داشت مبلمان شهری در این شهر از زیبایی و تناسب کاملا مطلوبی برخوردار نیست و جانمایی مبلمان آن باید بازبینی و اصلاح گردد. و می توان گفت عامل مهم دیگر در طراحی عناصر مبلمان شهری در این شهر بحث فرهنگ است. امروزه متأسفانه شهرهای ما رفته رفته شبیه به هم می‌شوند. شکل معماری فضای شهر و خیابان امروزه در حال تغییرات عمده‌ای است. طراحی اجزای مبلمان شهری برای هر منطقه کاملاً باید با توجه به فرهنگ آن منطقه صورت پذیرد. نکته دیگری است که در طراحی مبلمان شهری باید مد نظر قرار گیرد. یک عنصر مبلمان شهری در هنگام استفاده نباید کمترین آسیبی برای کاربر خود ایجاد نماید. عدم استفاده از لبه‌های تیز و پرهیز از کاربرد مواد و رنگ‌های شیمیایی آسیب‌رسان، از جمله راهکارهای کلی در این زمینه به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring residents' satisfaction with the condition of urban furniture with an approach Identification and vitality (Case study: Karaj city)

نویسندگان [English]

  • Heydar Ebrahimi 1
  • Sirous Ramesh 2
  • Gholamreza Abedini 3
  • Maryam Panahi 4
  • Ali Nemati 5
1 Department of Urban Management, Islamic Azad University, Science and Management Branch, Tehran, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Master of Urban Planning, Urban Planning, Islamic Azad University, Yasuj Research Sciences Branch
4 Department of Information Science and Science, Public Library Studies, Islamic Azad University, North Tehran Branch
5 Department of Public Law, Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

Considering that the appearance of the city is the first representative of the city and also reflects the evolution and history of the city and urban furniture is one of the main components of urban spaces, which can increase the quality and efficiency of the space by their presence in any space. It provided comfort for the space. Urban furniture organizes a large part of the activities in the city and increases the quality of the citizens' enjoyment of the surrounding environment and increases their welfare and enjoyment in the streets, parks and other urban areas. Accordingly, the main purpose of this study is to measure residents' satisfaction with the situation of urban furniture with an identifying approach in the city of Karaj. The present study is descriptive-analytical in nature, survey type in terms of implementation, and field data in terms of data collection method. The results of the data study showed that urban furniture in this city does not have the desired beauty and fit, and the location of its furniture should be reviewed and corrected. And it can be said that another important factor in the design of urban furniture elements in this city is the discussion of culture. Today, unfortunately, our cities are gradually becoming more and more similar. The design of urban furniture components for each area should be done completely according to the culture of that area. Another point that should be considered in the design of urban furniture. An element of urban furniture should not cause the least harm to its user when used. Not using sharp edges and avoiding the use of harmful chemicals and dyes are among the general solutions in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Design
  • Urban Furniture
  • citizen satisfaction
  • citizen tranquility
  • Karaj