ارزیابی مدیریت انبارها و جایگاه انبار ها وامانت داری،در ادارات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم جغرافیایی و دانشگاه پیام نور پاوه

چکیده

انبار محل تجمع و ذخیره سازی اقلامی است که موجودیهای درون آن برای رفع نیازها و تقاضاهای آتی مصرف میگردند . بنابراین انبار و انبارداری به لحاظ اهمیتی که در تغذیه و تامین اجناس و اقلام مورد نیاز قسمتهای مختلف در واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی دارد نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و کادری مجرب و دلسوز خواهد داشت و به همین دلیل باید روش مند و منطقی و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیاد با سایر واحد ها باشد .امروزه مدیران و صاحبان آگاه صنایع در اکثر موسسات به این مسئله پی برده اند که استفاده منطقی از حجم و فضای انبار با شیوه اصولی انبارداری باعث میگردد تا هزینه های نگهداری انواع موجودیها در انبار و همچنین هزینه های انبارداری انواع کالاها در مقادیر و اندازه های مختلف در زمانهای متفاوت به میزان قابل توجهی کاهش یابد که نهایتا تاثیر زیادی در کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی سازمان خواهد داشت. به همین دلیل سازمانها ، برنامه ریزی تولید خود را بر مبنای موجودی انبار و ظرفیت موجودی آن طراحی و پیاده سازی می کنند ,نیز عنوان یک حلقه ارتباطی بین تولید و مصرف و توزیع و همچنین حلقه ارتباطی بین زنجیره خرید و فروش مواد ، کالاها و خدمات نیز محسوب میشود . در سازمانها ، برنامه ریزی توزیع ، فروش و خرید به مقادیر موجودی انبارها ، فضا و امکانات انبارها متکی است و عدم دسترسی به موقع به هر یک از اقلام منجر به از دست دادن بازار ، مشتریان و کاهش درآمد و افزایش هزینه ها میگردد . ضمن اینکه اداره انبارها باعث میگردد سایر واحد های یک سازمان نیز بتوانند از نظر ماهیت و اهمیت موضوع سرویس دهی و خدمات رسانی ، تجمع سرمایه و ارتباطات درون و برون سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subject: Evaluation of warehouse management and warehouse location and security, in offices

نویسنده [English]

  • Namdar azadi Zadeh
Geosciences and Payame Noor University of Pave
چکیده [English]

The warehouse is a place for storing and storing items in which inventories are used to meet future needs and requirements. Therefore, warehousing and warehousing, due to the importance of feeding and supplying the required goods and items in different parts of production, commercial and service units, will be in dire need of proper organization and experienced and compassionate staff, and therefore must be methodical and logical. Be based on reciprocal behavior and high accuracy with other units. Today, managers and knowledgeable industry owners in most institutions have realized that the rational use of volume and storage space with the principled method of warehousing causes the cost of maintaining a variety of inventories in the warehouse. Also, the storage costs of different types of goods in different amounts and sizes will be significantly reduced at different times, which will ultimately have a great impact on reducing the cost of goods produced by the organization. For this reason, organizations design and implement their production planning based on warehouse inventory and inventory capacity, as well as a link between production and consumption and distribution, as well as a link between the supply chain of goods, goods and services. It is also considered. In organizations, distribution, sales, and purchasing planning depends on inventory amounts, warehouse space, and warehouse facilities, and failure to access each item in a timely manner leads to loss of market share, customers, and reduced revenue and costs. At the same time, warehouse management makes it possible for other units of an organization to have a special position in terms of the nature and importance of service and service, capital accumulation and internal and external communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warehouse management
  • trust warehouse location
  • office
1-     سیستم های خرید ، مدیریت انبارداری،1392، نشر بیان (حبیب الله دعایی)
2-     مدیریت خرید واصول انبارداری و مفاهیم کاربردی،1391،نشر ترمه (نادر دیبایی)
3-     طراحی سیستم اطلاعاتی انبار (گروه مهندسی صنایع)
4-     مدیریت انبار و عملیات مرتبط با سیستم های انبارداری ،1386(حسینعلی علیمی)
5-     اصول مدیریت، سال1393، نشر سمت، علی رضائیان
6-     آشنایی با اصول اولیه انبار و انبارداری، فاطمه رفیعی رشت آبادی، بهمن ۱۳۸۸
7-      احمدی، عبدالله، مقررات قانونی تودیع کالا در انبارهای عمومی رسمی، انتشارات انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، فروردین 1371،