مروری بر کاربرد و خواص درخت ون ، دارویی، غذاهای محلی و بخش های مختلف درخت ون یا بنه(پسته‌ی وحشی):توسعه پایدار در اورامان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم جغرافیایی و دانشگاه پیام نور پاوه

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه رازی

چکیده

درخت بنه یکی از درختان ارزشمند سلسله کوههای زاگرس است که در استانهای کرمانشاه ، ایلام، کردستان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، و فارس وجود دارد. هر چند میوه‌ی آن در اواخر تابستان می‌رسد، ولی در مراحل مختلف رشد قابل مصرف است. در برخی از مناطق ایران با محصولات طبیعی همچون گیاهان طبیعی بهاری, میوه ها، دانه ها و شیره خام غذاهای متنوعی تهیه می شود، که میوه این درخت هم در تهیه غذا کاربرد فراوانی دارد. همچنین شیره درخت بنه در صنایع غذایی، داروسازی، دسر ها و شربت سازی، و ... بکار می رود. در مناطق مختلف کشور بسیاری از این غذاها را طبخ می نمایند که می توان با ترویج آموزش و تشویق یادگیری این غذاهای محلی حس طراوت، شادابی و سلامتی را به خود و خانواده تقدیم نمود. عرضه این نوع غذاهای بومی در کنار نوشیدنی های تهیه شده از بنه برای گردشگران، حتی در رستورانها و اقامتگاه ها بوم گردی قابل توجه و لذت بخش است. تهیه غذا با میوه بنه(پسته وحشی) نیز یکی از این غذاهای خوشمزه و دارای ارزش غذایی خوبی است که بطور مفصل در این مقاله به آن پرداخته ایم. تولید محصولات و تهیه صنایع دستی با میوه بنه (قسقوان )، می تواند برای تامین بخشی از امرار معاش افراد مفید باشد. ایجاد واحدهای کارگاهی برای به نمایش گذاشتن هنر زنان و مردان این سرزمین در ایجاد اشتغال مفید خواهد بود، که باید مورد توجه برنامه ریزان منطقه ای و شهری و روستایی در زمینه اشتغال پایدار قرار گیرد. خام فروشی حاصل رنج مردم ما در حوزه و خام فروشی صدها تن سقز بدون فرآوری به کشورهای اروپایی و غیره مشکلی است که نیاز به توجه جدی دارد. رویکرد این مقاله رویکردی توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای و اسنادی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An overview of the use and properties of van tree, medicinal, local food and different parts of van tree or coriander (wild pistachio): Sustainable development in Oraman

نویسندگان [English]

  • gona mehrdanesh 1
  • Hormat Sedaghat 2
  • Nabii Mosazadeh 3
  • Mahmood Rostami Tabar 2
1 Geosciences and Payame Noor University of Pave
2 Payame noor university
3 Razi university
چکیده [English]

The (Pistacia terebinthus) tree is one of the valuable trees of the Zagros mountain range that exists in the provinces of Kermanshah, Ilam, Kurdistan, Lorestan, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, and Fars. Although the fruit ripens in late summer, it can be consumed at different stages of growth. In some parts of Iran, various foods are prepared with natural products such as natural spring plants, fruits, seeds and raw sap, and the fruit of this tree is also widely used in food preparation. Cranberry juice is also used in the food, pharmaceutical, desserts and syrup industries, etc. Many of these foods are cooked in different parts of the country, which can promote a sense of freshness, freshness and health to yourself and your family by promoting education and encouraging the learning of these local foods. Offering this type of local food along with drinks prepared from coriander for tourists, even in restaurants and eco-lodges is remarkable and enjoyable. Preparing food with coriander fruit (wild pistachio) is also one of these delicious foods with good nutritional value that we have discussed in detail in this article. Production of products and preparation of handicrafts with coriander fruit (Qaqqavan) can be useful to provide a part of people's livelihood. The establishment of workshop units to display the art of men and women in this land will be useful in creating employment, which should be considered by regional, urban and rural planners in the field of sustainable employment. The sale of raw materials as a result of the suffering of our people in the field and the sale of hundreds of tons of unprocessed turpentine to European countries, etc., is a problem that needs serious attention. The approach of this article is descriptive, analytical, library and documentary approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • vans
  • handicrafts
  • food
  • sustainable development
  • Oraman
-1شبنم ابوالحسینی، لیلا گلستان گلستان، حامی کابوسی(1397)، مقاله تحت عنوان اثر اسانس بنه تازه و رسیده برماندگاری و خواص حسی دوغ ایران یشماره85 ،دوره 15 ،اسفند 1397.
2-مصطفی خوشنویس ،محمد حسین صادق زاده حلاج ،محمد متینی زاده ،شهرام احمدی ،مریم تیموری و انوشیروان شیروانی ،(1398) بنه های کهن سال ایران (قسمت نخست) 119037.2019.irn/22092.10: DO
3-محمود رستمی تبار (1395) http://bayangan.ir
4-لقمان قهرمانی ،فرید سعیدی زاده و هدایت غضنفری (1395) مقاله پاسخ درختان بنه (pistacia atlanticn Desf)به برداشت سقز در نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل جلد بیست سوم ،شماره چهارم .
5-رباب ثابت ،درنا کاظمی (1394) جنگلانه راهنمای کاشتت بنه  :خانه فرهنگ بوم گردان پارس ویرایش امیر پاشا کنکاش ،محسن بهروزی طرح جلد مهرداد ثابت
6-S. H. Mortazavi, S. Azadmard-Damirchi, R. Mahmudi, M. Sowti, R. Mahmoudi. (2015). Chemical composition and antioxidant properties of hull and core of Pistacia khinjuk stocks.Iranian Food Science and Technology Research Journal, 11(4):  p. 408-419 [.