ارزیابی و مقایسه نتایج پردازش MNF در دسته داده های TM و ASTER در محدوده VNIR+SWIR+TIR (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

تفاوت در ماهیت سنجش از دور گرمایی و بازتابی موجب شده تا در اصل به کار گیری داده های سنجش از دور گرمایی و تلفیق آن با سنجش از دور بازتابی با مشکلات و محدودیت هایی روبه رو شود. اما تحقیقات متعددی نشان داده که در برخی موارد، چنانچه تلفیق بین داده های گرمایی و بازتابی صورت گیرد، امکان استخراج اطلاعات مفید از داده های سنجش از دور گرمایی فراهم می آید. دراین تحقیق تاثیر باند گرمایی در پردازش تصویر- پایه؛ کسر کمترین نوفه (MNF) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین پس از انجام پردازش MNF در دسته داده های TM و ASTER نتایج حاصل از پردازش مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. ترکیب رنگی کاذب از مولفه های خروجی(MNF2, MNF3, MNF4) برای داده های TM و (MNF1, MNF2, MNF3) برای داده های ASTER در محدوده VNIR+SWIR+TIR ایجاد شد که باعث نمایان شدن مناطق مختلف بر روی گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس (کنار سیاه و جهانی) با رنگ های متفاوت شد. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison of MNF Processing Results in TM and ASTER Datasets in VNIR + SWIR + TIR Range (Case Study: Firouzabad Salt Domes, Fars)

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Differences in the nature of Thermal and reflection remote sensing have caused some difficulties and limitations in the application of thermal sensing data and its integration with reflective remote sensing. However, several studies have shown that in some cases, when combined with thermal and reflection data, it is possible to extract useful information from thermal sensing data. In this study, the effect of thermal band on Image Based processing; Minimum Noise Fraction (MNF) is investigated and analyzed. Therefore, after performing MNF processing in TM and ASTER datasets, the results of the process were evaluated and compared. False color combination of output components (MNF2, MNF3, MNF4) for TM and (MNF1, MNF2, MNF3) for ASTER data created in VNIR + SWIR + TIR range that caused different areas to appear on the salt domes of Firouzabad, Fars (Konarsiah & Jahani) with different colors. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum Noise Fraction (MNF)
  • TM and ASTER datasets
  • thermal and reflection data
  • Konarsiah & Jahani salt domes
1. سازمان زمین شناسی کشور، 1977، نقشه زمین شناسی منطقه اردستان 1:100000
2. علوی پناه، سید کاظم (1385). سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، 522 صفحه.
 
3. Boardman. J, Kruse. F.A. (1994). "Automated spectral analysis: A geological example using AVIRIS data, north Grupevin Mountains, Nevada." Proceeding of the tenth thematic conference on geological remote sensing, vol. I, PP. 407-418.
.