نقشه برداری زاویه طیفی با استفاده از طیف های کتابخانه USGS و JHU (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه با پیشرفت فناوری دورسنجی، کاربرد آن در زمینه های مختلف نظیر مدیریت منابع، کشاورزی، اکتشافات معدنی و ... نیز توسعه یافته است. ثبت اطلاعات طیفی پدیده های مختلف با تعداد باند فراوان و پهنای بسیار کم، ایجاد نیمرخ طیفی پیوسته ای تحت عنوان منحنی طیفی است. در شرایط آزمایشگاهی منحنی‌های حاصل در یک بانک اطلاعاتی تحت عنوان کتابخانه طیفی ذخیره‌سازی می‌شوند و به عنوان طیف مرجع جهت مقایسه با منحنی‌های بازنویسی شده توسط سنجنده‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. سنجنده استر به دلیل داشتن تعداد باندهای بیشتر نسبت به سنجنده های چند طیفی قدیمی تر دارای توانایی بیشتری برای انجام پردازش های طیفی است و می توان پردازش های پیشرفته طیفی را که بیشتر مختص پردازش داده های ابرطیفی هستند روی آن ها انجام داد. پردازش نقشه برداری زاویه طیفی، برای بارزسازی واحدهای سنگ شناختی و کانی شناسی گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس (کنارسیاه و جهانی) با استفاده از طیف های آزمایشگاهی (USGS, JHU) اجرا شد. با توجه به این که ترکیب کانی شناسی و سنگ شناختی گنبدهای نمکی اساسا از ژیپس، انیدریت، هالیت، آهک، شیل، رس و مارن است؛ حاصل پردازش؛ بارزسازی واحدهای رسی، آهکی و گچی می باشد. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectral Angle Mapping (SAM) Using JHU & USGS Spectral Library (Case Study: Firouzabad Salt Domes, Fars)

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, with the advancement of remote sensing technology, its application has been developed in various fields such as resource management, agriculture, mineral exploration and etc. Spectral data recording of various phenomena with high bands and very low bandwidth is the creation of a continuous spectral profile called spectral curve. Under laboratory conditions, the resulting curves are stored in a database called spectral library and used as reference spectra to compare with resampled spectra by different sensors. The ASTER sensor, due to its more number of bands than older multispectral sensors, has a greater capability to perform spectral processing and can perform advanced spectral processing that is specifically to the processing of hyperspectral data. Spectral angle mapping (SAM) processing was performed to enhance the lithological and mineralogical units of the Firouzabad salt domes, Fars (Konarsiah & Jahani) using laboratory spectra (USGS, JHU). Due to the mineralogical and lithological composition of the salt domes is mainly of gypsum, anhydrite, halite, lime, shale, clay and marl; enhancements of clay, lime and gypseous units are the result of the process. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectral Angle Mapping (SAM)
  • JHU & USGS spectral library
  • ASTER data
  • Konarsiah & Jahani salt domes
1. سازمان زمین شناسی کشور، 1977، نقشه زمین شناسی منطقه فراشبند 1:100000
2. Clark, R.N. (1999). "Spectroscopy of Rocks and Minerals, and Principal of Spectroscopy." [Online]. http://speclab.cr.usgs.gov.
3. ENVI V. 4.8 Tutorial
4. ENVI V. 4.8 User guide