ارزیابی و مقایسه نتایج پردازش بسط ناهمبستگی در دسته داده های TM و ASTER در محدوده VNIR+SWIR+TIR (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

تفاوت در ماهیت سنجش از دور گرمایی و بازتابی موجب شده تا در اصل به کار گیری داده های سنجش از دور گرمایی و تلفیق آن با سنجش از دور بازتابی با مشکلات و محدودیت هایی روبه رو شود. اما تحقیقات متعددی نشان داده که در برخی موارد، چنانچه تلفیق بین داده های گرمایی و بازتابی صورت گیرد، امکان استخراج اطلاعات مفید از داده های سنجش از دور گرمایی فراهم می آید. دراین تحقیق تاثیر باند گرمایی در پردازش تصویر- پایه؛ بسط ناهمبستگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین پس از انجام پردازش بسط ناهمبستگی در دسته داده های TM و ASTER نتایج حاصل از پردازش مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. محاسبه فاکتور شاخص بهینه (OIF) نشان داد، بهترین ترکیب رنگی کاذب برای تفکیک واحدهای سنگ شناختی گنبدهای نمکی در محدوده VNIR+SWIR+TIR برای مجموعه داده های TM، باندهای 1-6-7 و ASTER باندهای 1-9-10 است. اجرای پردازش بسط ناهمبستگی باعث نمایان شدن مناطق مختلف بر روی گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس (کنار سیاه و جهانی) با رنگ های متفاوت شد. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison of Decorrelation Stretch Processing Results in TM and ASTER Datasets in VNIR + SWIR + TIR Range (Case Study: Firouzabad Salt Domes, Fars)

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Differences in the nature of thermal and reflection remote sensing have caused some difficulties and limitations in the application of thermal sensing data and its integration with reflective remote sensing. However, several studies have shown that in some cases, when combined with thermal and reflection data, it is possible to extract useful information from thermal sensing data. In this study, the effect of thermal band on image based processing; decorrelation stretch is investigated and analyzed. Therefore, after performing decorrelation stretch processing in TM and ASTER datasets, the results of the process were evaluated and compared. Calculating Optimum Index Factor (OIF) showed that the optimum band combination for differentiating lithological units of salt domes was 7-6-1 in TM and 10-9-1 in ASTER bands for VNIR+SWIR+TIR bands. Performing decorrelation stretch processing caused different areas to appear on the salt domes of Firouzabad, Fars (Konarsiah & Jahani) with different colors. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decorrelation stretch
  • TM and ASTER datasets
  • thermal and reflection data
  • Konarsiah & Jahani salt domes
1. سازمان زمین شناسی کشور، 1977، نقشه زمین شناسی منطقه فراشبند 1:100000
2. علوی پناه، سید کاظم (1385). سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، 522 صفحه.
3. ENVI V. 5.2 Tutorial
4.ENVI V. 5.2 User guide
5. Jensen (1996). "Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective". 2d ed.  Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
6. Liu JG, McMoore, JMcM, 1996, Direct decorrelation stretch technique for RGB color composition, International Journal of Remote Sensing, Vol: 17, Pages: 1005-1018
7. N.A. Campbell 1996: The Decorrelation Stretch Transformation. Int. J. Remote Sensing, 17, 1939 1949.
8. Vincent. R.K. (1997). "Fundamentals of geological and Environment Remote Sensing." Prentice Hall, 366 pp.