مدیریت بحران زلزله در ژاپن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
این مقاله مدیریت بحران زلزله در ژاپن را بررسی می کند. بطور کلی مدیریت بحران و خدمات عام المنفعه با
توجه به ظرفیت خود ، مطابق قانون اساسی مقابله با بلایا به صورتی یکپارچه و برنامه ریزی شده توسط دولت
های مرکزی ، استانی و شهری ارتقا یافته اند. بعلاوه بهبود ساختمان ها و امکانات با اولویت بالا که به کاهش
خسارات توسط زمین لرزه کمک میکنند بر اساس قانون اقدامات ویژه در مقابله با زلزله پیشرفت کرده اند تا
برای زلزله در هر کجا و هر زمان آماده باشند. به عبارت دیگر ، اقداماتی در مواجه با زمین لرزه های بزرگ
مقیاس و ویرانگر تدوین شده اند. یک نمونه زمین لرزه های داخلی توکیو است که با جزئیات مطرح شده است
و برخی پیشرفت هایی در سیاست مدیریت بحران زلزله برای زلزله های داخلی توکیو صورت گرفته است. در
ادامه ، چارچوب سیاسی ، استراتژی کاهش بلای زلزله و رهنمودهایی برای فعالیت های اضطراری و برنامه ویژه
برای فعالیت های ضروری توسط شورای مرکزی مدیریت بلایا و ریاست نخست وزیر تدوین شده است. اقدامات
خاص برای تخلیه های وسیع و گرفتارشدگان در زلزله های داخلی توکیو نیز تدوین شده اند و اقدامات
پیشنهادی فراتر از آن در نظر گرفته و دنبال شده است. وضعیت فعلی چندین طرح دیگر نیز در این مقاله شرح
داده شده است مانند : ساختمان ضد زلزله ، سیستم هشدار زلزله و سیستم اطلاعات مدیریت بحران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

earthquake disaster management in Japan

نویسنده [English]

 • MAHDOKHT ASHOORI
Master of Geography and Urban Planning - University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This paper presents the earthquake disaster management in Japan. General disaster management has been promoted in an integrated and well-planned manner by the central, prefectural and municipal governments, and public utilities in their capacity according to Disaster Countermeasures Basic Act. In addition, building and improvement of facilities of high priority which help reduce damage by earthquakes have been promoted according to 5 year plans based on Act on Special Measures for Earthquake Disaster Countermeasures to prepare for earthquakes that occur anywhere at any time.
On the other hand, countermeasures have been formulated individually against devastating large-scale earthquakes. One of the example is TOKYO Inland Earthquakes, which is outlined in detail. There have been some developments in earthquake disaster management policy for TOKYO Inland Earthquakes. Following, policy framework, (Earthquake Disaster Reduction Strategy and Guidelines for Emergency Response Activities, Specific Plan for Emergency Response Activities) was formulated by Central Disaster Management Council (CDMC) chaired by the prime minister. Specific measures for massive evacuees and the stranded generated by TOKYO Inland Earthquakes were also formulated and proposed measures have been further considered and pursued.
Current situation of several other initiatives are also outlined in this paper such as building quake-proofing, Early Earthquake Warning (EEW) and Disaster Management Information System.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Building quake-proofing
 • Early Earthquake Warning (EEW)
 • Large-scale earthquakes
 • measures for evacuees and the stranded
 • TOKYO Inland Earthquakes
 1. Cabinet Office: Earthquake in Japan, http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_g aiyou/pdf/hassei-jishin.pdf
 2. Cabinet Office: Disaster Management in Japan, 2007
 3. Ikeuchi, K. and Isago, N.: Natural Disaster Mitigation Policy in Japan, Proc. 40th Joint Meeting of U.S. – Japan Panel on Wind and Seismic Effects UJNR, 2008.
 4. Cabinet Office: Results of damage estimation concerning Tokyo Inland Earthquakes, 2005, http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_s yuto/pdf/higaisoutei/gaiyou.pdf
 5. Cabinet Office: Summary of Specific Plan for Emergency Response Activities concerning Tokyo Inland Earthquakes, 2008, http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_syuto/pdf/081212/081212_01.pdf
 6. A Technical Committee on Measures for Evacuees and the Stranded concerning Tokyo Inland Earthquakes, Central Disaster Management Council: Report, 2008, http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/shutohina n/081027/siryo03.pdf
 7. Cabinet Office: Summary of Estimates of Supply and Demand Gap of Toilets Based on the Simulation for Behaviors of the Stranded, 2008, http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/shutohina n/081027/siryo06.pdf
 8. National Institute for Land and Infrastructure Management: Guidelines for Special Permissions in the Zoning Code under the Building Standard Law, Technical Note of National Institute for Land and Infrastructure Management, No.368, 2007, http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn03 68pdf/ks0368.pdf
 9. Cabinet Office: Comprehensive Plan to Achieve Zero Victims in Natural Disasters, 2008, http://www.bousai.go.jp/chubou/22/shiryo4-2.pdf
 10. Ministry of Education, culture, Sports, Science and Technology: Acceleration of School Facility Quake-proofing according to Comprehensive Emergency Measures, http://www.mext.go.jp/b_menu/soshiki/daijin/sh ionoya/08101606.htm
 11. Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism: Assistance Scheme for Building Quake-proofing, http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/taisins ien1.pdf
 12. Ministry of Finance: Summary of Earthquake Insurance, http://www.mof.go.jp/jouhou/seisaku/jisin.htm
 13. Japan Metrological Agency:  Earthquake Early Warning, http://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/how.pdf