بررسی اقلیم شناسی سینوپتیک و تغییرات آب و هوایی سوزباد دشت زرینه اوباتو از سال 2000 تا 2010 میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد آب و هواشناسی( اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی شهری دانشگاه پیام نور استان کردستان، مرکز سقز، ایران.

چکیده

دوره های طولانی مدت سالانه یا فصلی متغیرهای اقلیمی همچون دما معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص تغییرات اقلیمی کاربرد دارد. شرایط حاد جوی غالباً خسارات مالی و حتی جانی فراوانی در حیات موجودات زنده و محیط زیست به دنبال خواهد داشت. وزش شدید باد در دمای زیر صفر می تواند گرما را به سرعت از بدن خارج کند و این فرایند ممکن است موجب یخ زدگی پوست شود. سوزبادها، جزء بادهای محلی در زبان کوردی به آن ره شه با و در امریکا به آن بلیزارد و در شوروی و آسیا به آن بوران می گویند. هدف این تحقیق شناخت مدل و ارائه الگوهای همدیدی مربوط به شاخص سوزباد، برای پیش بینی تکرار این بلای طبیعی در آینده، جهت برنامه ریزی ها و اتخاذ مدیریت های بحران، برای مقابله با آسیب های این بلای جوی و کاهش دادن اثرات آن است. حداقل دوره استاندارد یک دوره پنج ساله است. برای انجام تحقیق، میانگین حداقل دمای روزانه بر حسب سانتیگراد و میانگین روزانه سرعت باد بر حسب کیلومتر بر ساعت در نرم افزار اکسل با استفاده از فرمول محاسبه و سپس نتایج با داده های جدول شاخص سوزباد مقایسه و سپس ماههای دارای سوزباد با میانگین این شاخص تعین گردیدند. بطورمسلم ارائه میزان سوزباد در پیش بینی های هواشناسی به مردم، میزان تردید به پیش بینی ها راکم کرده، رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of synoptic climatology and climate change of Wind Chill in Zarrineh Obato plain from 2000 to 2010

نویسنده [English]

 • Seyed Salam Hosseini
Master of Meteorology (Climatology) majoring in Urban Meteorology Payame Noor University of Kurdistan Province, Saqez Center, Iran.
چکیده [English]

Long-term annual or seasonal periods of climate variables are suddenly used as indicators to detect climate change. Acute weather conditions often lead to significant financial and even human damage to living life and the environment. Strong winds at sub-zero temperatures can quickly dissipate heat from the body, and this process may cause the skin to become dry. wind chills are part of the local winds in the Kurdish language that lead to it and in the United States it is blizzard and in the Soviet Union and Asia it is called storm. The purpose of this study is to provide synoptic models related to the wind chill index to predict the recurrence of this natural disaster in the future, to plan and manage crisis management, to deal with the damage of this disaster and reduce its impact. The minimum standard period is a five-year period. To do the research, calculate the minimum daily temperature in Celsius and the average daily wind speed in kilometers per hour in Excel software using the formula and then compare the results according to the table of wind chill table and then the months with wind chill with You specify this index. Found. Normally presenting the amount of wind in the weather forecast to the people, the amount of skepticism for the forecasts leads to people's satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wind Chill
 • Obato Plain
 • Bioclimate
 • Otis tarda. Climate Change
 1. 1. محمدی، حسین. فرحناز، تقوی. (1384). روند شاخص های حدی دما و بارش در تهران، پژوهش های جغرافیایی. شماره 53، ص 151-172.
 2. سوری نژاد، علی. (1398). تحلیل شاخص های حدی دما و بارش در آشکارسازی تغییر اقلیم استان کردستان. سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب، انسان، طبیعت، سنندج.
 3. اعظمی، سپیده. حسینی، سید سلام. (1397). تحلیل سینوپتیکی بارش های شدید و فراگیر بهاره شمال غرب کشور (مورد مطالعه: آوریل و می 2018).
 4. میرزایی، صادق. محمدپناه، علی اکبر. رضایی، تیمور. حسینی، سیدسلام. (1393). تغییرات اقلیمی و چالش های زیست محیطی. کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. تبریز.
 5. جعفرپور، ابراهیم. (1385). اقلیم شناسی، تهران. دانشگاه تهران. 1385: 97.
 6. محمدی، حسین. (چاپ سوم، 1391). مخاطرات جوی، تهران: دانشگاه تهران. 1391 ص 30.
 7. مردوخی کوردستانی، محمد. (1385). فه رهه نگی مه ردوخ، سنندج. 1385 ص 774.

8.. علیجانی، بهلول. (چاپ هفتم پاییز 1392). اقلیم شناسی سینوپتیک، تهران، انتشارات سمت. (علیجانی، 1392: 1-6).

 1. ذولفقاری، حسن. (1392). آب و هواشناسی توریسم، تهران. انتشارات سمت. 1392: 105-106.
 2. براتی، غلامرضا. (1375). طراحی و پیش بینی الگوهای سینوپتیک یخبندان های بهاره ایرانی. رساله دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، صص190.
 3. حیدری، حسن؛ سعیدآبادی، رشید. (1386). ناحیه بندی سوزباد در شمال غرب و غرب ایران. پژوهش های جغرافیایی، شماره 62، 93-107.
 4. رسولی، علی اکبر. عزیززاده، مهران . (1385). مدل سازی مکانی پدیده سرمایش بادی در شمال غرب کشور. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 80، صص 30-50.
 5. عزیزی، قاسم. حبیبی نوخندان، مجید. (1384). مطالعه توزیع مکانی و زمانی یخ بندان و لغزندگی در جاده های هراز و فیروزکوه با استفاده از تکنیک GIS. پژوهش های جغرافیایی، شماره 51، صص 51-63.
 6. عزیزی، قاسم. (1383). ارزیابی سینوپتیکی یخ بندان های فراگیر بهاری در نیمه غرب ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 8، شماره 1، صص 99-113.
 7. هژبرپور، قاسم. علیجانی، بهلول. (1386). تحلیل همدید یخ بندان های استان اردبیل. جغرافیا و توسعه، شماره 10، صص89-106.
 8. رهنمایی، محمد تقی. (چاپ چهارم 1387). مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی: جغرافیا، تهران، انتشارات شهیدی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. رهنمایی،1387ص132.
 9. علیجانی، بهلول. (1387). شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران. پژوهش های جغرافیای طبیعی، شماره 65، صص 1-16.
 10. فتاحی کیاسری. ابراهیم . صالحی پاک. تهمینه. (1388). تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخ بندان های زمستانه ایران. مجله جغرافیا و توسعه، شماره 13، صص 127-136.
 11. قاسمی، احمد رضا. اسلامیان، سید سعید. (1386). تاثیر سرمازایی باد بر میزان راحتی انسان در مناطق مختلف ایران. مجله دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، شماره 3، صص 13-26.
 12. شریعتمداری، سید حسین. آروین، عباسعلی. عطایی، هوشمند. (1395). ارزیابی وقوع پدیده زیست اقلیمی سوزباد در استان لرستان. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست سنگاپور.
 13. قویدل رحیمی، یوسف. (1387). تحلیل همدید دماهای فرین دوره سرد سال در شمال غرب ایران. رساله دکتری اقلیم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیایی دانشگاه اصفهان. 1389: 180.
 14. قویدل رحیمی، یوسف. خوشحال دستجردی، جواد. (1389). جستاری سختی اقلیم زمستانی تبریز و ارتباط آن با نوسانات شمالگان. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 14، شماره 1، صص 179-196.
 15. باران خبر، بارانی نیوز. پایگاه مستقل خبری و تحلیلی، شهرستان دیواندره.
 • Steadman, R. G.(1971);"Indices of the windchill of clothed persons", J. Appl. Meteorol.; 10,674- 83.

 

 1. . Juan A. A. Manuel, F-G. Xavier, L. Xiral L-O. (2017); "Impact of Cold Waves and Heat Waves on the Energy Production Sector" Atmosphere 2017, PP. 1-13.
 •  
 • Rieck T, Binau S. Wind Cill Climatology For The North-Center United States, National Weater Service La Crosse, 2009,Wisconsin.

 

 • Final Report For Environment Canada (1999), "Evaluation of the Perception of Wind Chill and the Receptiveness to Change", Environics Research Group, pp. 23.

 

 • Ahrens, C. D, (2002), "Meteorology Today, an Introduction to Weather, Climate and the

Environment", 7th Edition, West Publishing Company, New York, pp. 544.

 

 • Avraham Shitzer، (2006), "A parametric study of wind chill equivalent temperatures by a

dimensionless steady-state analysis",Int J Biometeorol, No 50, pp. 215–223.

 

 • Chen-Ching Ting, Jing-Nang Lee, Chun-Hong Shen, (2008), "Development of a wind forced

chiller and its efficiency analysis", Applied Energy, No 85, pp. 1190–1197.

 

 • Des ir ee Gavhed, Tero Makinen, Lngvar Holmer, Hannnu Rintamaki, (2000), Face t emperature

and cardior espiratory responses to wind in t her moneutral and  cool subjects exposed to -10  ͦ ", Eur J Appl Physiol, No 83, pp. 449 – 456.

 

 • Des ir ee Gavhed. Tero Mkinen · Ingvar Holmr · Hannu Rintamki, (2003), "Face cooling by cold wind in walking subjects", Int J Biometeorol, No 47, pp. 148–155.

 

 • Des ir ee Gavhed. Tero Mkinen · Ingvar Holmr · Hannu Rintamki, (2003), "Face cooling by cold wind in walking subjects", Int J Biometeorol, No 47, pp. 148–155.

 

 • Dragan Brajkovic, Michel B. Ducharme, (2006), "Facial cold-induced vasodilation and skin

temperature during exposur e to cold wind", Eur J Appl Physiol, No 96, pp. 711–721.

 

 • H. Toros, A. Deniz, L. S_aylan, O. Sen, and M. Balog˘lu, (2005), "Spatial variabilit y of chilling

temperature in Turkey and its effect on human comfort", Meteorol Atmos Phys No 88, pp. 107–118.

 

 • H. Toros, A. Deniz, L. S_aylan, O. Sen, and M. Balog˘lu, (2005), "Spatial variabilit y of chilling

temperature in Turkey and its effect on human comfort", Meteorol Atmos Phys No 88, pp. 107–118.

 

 • M.J.Prior, and E. J. Keeble, (1990/1991), "Directional wind-chill data for planning

shelteredmicroclimates around building", Energy and building, no 15 - 16, pp. 887. 893.

 

 • Osczevski, R.J, (2000), "windward cools: an overlooked factor in the calculation of wind chill",

Bull. Amer. Meteor. Soc., 81, pp. 2975-2978.

 Peter Tikuisisa, Michel B.Ducharme, Dragan Brajkovic, (2007), "Prediction of facial cooling

while walking in cold wind", Computers in Biology and Medicine 37, pp. 1225 – 1231.

 

 • Meteorological Service of Canada:(2002 reviewed), Windchill science and equations-

Windchill program, http://www.msc.ec.gc.ca/education /windchill/science-equations- e. cfm.

 

 • Hoeppe, P.(1999), The physiological equivalent temperature – a universal index for the

biometeorological assessment of thermal environment, Int. J. Biometeor, 43, 71-75.

 

 • Jedritzky, G. & Et al,(2000), The received the the method of Deutscher wetterdient for

the assessment of cold stress and heat load for human body, http:

Windchill.ec.ga.ca/workshop/sessions /index_e.html.