تحلیل فضایی پراکنش جرم درشهرستان چالوس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی، طبیعی و انسانی دانشگاه مازندران

چکیده

بزهکاری ازجمله مهم‌ترین معضلات اجتماعی در اکثر شهرهای جهان است که بر زندگی افراد تأثیرات منفی روحی، جسمی و مالی می‌گذارد. در سال های اخیر، علاقه و توجه وافری به تحلیل رابطه مکان و بزهکاری و مطالعه تاثیر متقابل انسان و محیط و شرایط و زمینه ها در شکل گیری الگوهای مکانی بزهکاری به وجود آمده است. شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهم ترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها شناخته شده است این مقاله باهدف تحلیل فضایی بزهکاری شهرستان چالوس انجام‌شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در از مدل موران جهانی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده‌شده، که اطلاعات موردنیاز از میزان و نوع جرائم به‌صورت کتابخانه‌ای اخذشده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که کانون‌های جرم خیز در شهرستان چالوس به صورت خوشه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of crime distribution in Chalous city using GIS

نویسنده [English]

  • sosan karimi
Master student of environmental, natural and human hazards of Mazandaran University
چکیده [English]

Delinquency is one of the most important social problems in most cities of the world that has a negative impact on people's lives, mental, physical and financial. In recent years, there has been a great deal of interest and attention in analyzing the relationship between place and crime and studying the interaction between humans and the environment and the conditions and contexts in the formation of spatial patterns of crime. Identifying environmental and spatial factors of crime and trying to eliminate these factors or reduce its effects is known as the most important way to prevent the occurrence of anomalies. This article has been done with the aim of spatial analysis of crime in Chalous city. The research method in the present study is analytical and comparative and to identify and understand the spatial patterns of delinquency, the global Moran model has been used in the GIS system, where the required information on the amount and type of crime has been obtained as a library. Findings of the present study show that crime hotspots in Chalous city are clustered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • spatial distribution
  • mass
  • Moran model
  • Chalous city
پورطاهری, مهدی, رومینا, ابراهیم. (1400). تحلیلی بر تفاوت‌های فضایی الگوی سکونت و فعالیت در مناطق مرزی و غیرمرزی ایران. فصلنامه جغرافیا و توسعه, 19(63), 175-198    
طاهره سادات نعیمی; ابراهیم قاسمی. "واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه و جرم‌شناسی کلاسیک". مطالعات فقهی‌ حقوقی زن و خانواده, 3, 6, 1399, 123-143.
علیوردی نیا, اکبر, جانعلیزاده, حیدر, پنج تنی, مهدی. (1395). تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته. جامعه شناسی کاربردی, 27(1), 43-66. 
قورچی بیگی, مجید. (1397). بزهکاری یقه سفیدان. فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم, 13(46), 163-183.
کلانتری, محسن, پوراحمد, احمد, ابدالی, یعقوب. (1398). تحلیل فضایی بزهکاری در بافتهای ناکارآمد شهری، مطالعه موردی: محله هرندی، منطقه 12 تهران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری, 10(19), 49-60. 
کلانتری, محسن, عباسی فلاح, وحید, ابدالی, یعقوب, احساسی خواه, مهدی. (1399). تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز در بافت کالبدی شهر پاکدشت. فصلنامه شهر پایدار, 3(1), 107-122 
کلانتری, محسن. (1398). وضعیت وقوع بزهکاری در سکونتگاه‌های روستایی استان زنجان. فصلنامه علمی دانش انتظامی زنجان, (30), 25-1.
کیانی, اکبر, کاظمی, علی‌اکبر. (1394). تحلیل توزیع خدمات عمومی شهر شیراز با مدل‌های خودهمبستگی فضایی در نرم‌افزار ArcGIS و Geoda. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری, 6(22), 1-14.
کیانی, کیوان, کیانی, کامیاب, خاک زند, مهدی. (1400). ارزیابی تاثیر جرائم در کیفیت زندگی در فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: شهر تهران). پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی, (), -
محسنی, فرید, محمدی مقدم, یوسف, ساعدی, عبداله. (1400). واکاوی علل موثر وقوع جرم در فضای سایبری. نشریه علمی پژوهش های دانش انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین, (), -.
مقیمی, مهدی. (1397). مبانی «نظریه انتخاب منطقی» در پیشگیری وضعی. پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی, 6(12), 31-56.
نایبی, محسن, رایجیان اصلی, مهرداد, موذن زادگان, حسنعلی, غلامی دون, حسین. (1400). جهت‌گیری‌های علت‌شناختی جرم‌شناسی مدیریتی با تأکید بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی (نمونه‌پژوهشی طرح‌های امنیت‌ـ‌ایمنی اجتماعی در ایران). فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم, 16(60), 1-21
هاشمی, تورج. (1399). بررسی تطبیقی میزان جرایم امنیتی و جنایی در مناطق حاشیه‌نشین و غیر حاشیه نشین شهر تبریز. فصلنامه علمی دانش انتظامی آذربایجان شرقی, 10(36), 65-93.