بررسی تأمین درآمد پایدار شهرداری ها برای مدیریت شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه فراهان

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت توسعه شهری و روستایی، دانشگاه خمین

3 دانشجوی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی دانشگاه پیام نور اراک

چکیده

در دهه های اخیر مدیریت شهری در ایران به طور فزایندهای با چالشهای فراوانی روبرو بوده است که این امر ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی متعددی است رشد و توسعه سریع و شتابزده و غالباً بی رویه شهرها به واسطه رشد سریع جمعیت شهری، یکی از مسایلی که بر ابعاد مشکلات و معضلات حاضر افزوده است وجود بیش از 47 درصد از جمعیت کشور در شهرها، بالاتر بودن نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به نرخ رشد جمعیت ملی و اختصاص درآمد بسیار بالایی از ارزش افزوده و اشتغال کشور به شهرها، نشان از جایگاه اقتصاد شهری در ایران دارد. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیتهای شهرداریها و بالا بردن سطح انتظارات مردم از آنها و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداریها را بیشتر میکند. بنابراین، در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداریها اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا از یک سو کسب درآمد شهرداریها تأثیر عمده ای در ارایه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر میشود بلکه، اساساً اجرای تمامی طرحها و برنامه های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای روش های تأمین درآمد پایدار شهرداری ها برای مدیریت شهری بررسی شده و در نهایت راهکارهایی جهت توانمندسازی درآمد شهرداری ها و مدیریت مطلوب شهری ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the provision of sustainable income of municipalities for urban management

نویسندگان [English]

  • davood jamrasi 1
  • hamoidreza ghorbanpoor 2
  • mahbobe salavatchi 3
1 Farahan University
2 Khomein University
3 Arak University
چکیده [English]

In recent decades, urban management in Iran has increasingly faced many challenges due to various social, cultural, political, administrative, financial and legal factors. Rapid and accelerated growth and development of cities often Rapid urban population growth is one of the issues that has added to the dimensions of the current problems and difficulties. The country to the cities shows the position of the urban economy in Iran. From the point of view of urban economy, factors such as expanding the scope of activities of municipalities and raising the level of people's expectations from them and the problems caused by increasing urban population increase the need to expand financial resources and revenues of municipalities. Therefore, among the various sectors of urban management, the financing and revenue of municipalities is of particular importance; Because, on the one hand, the income of municipalities has a major impact on providing services to citizens, and on the other hand, the lack of sufficient income not only prevents the creation of essential services in the city but also basically makes it difficult to implement all urban plans and programs. In this research, using library resources, the methods of providing sustainable income of municipalities for urban management have been studied and finally, strategies for empowering municipal income and optimal urban management have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipality
  • financial resources
  • sustainable income
  • urban management
اکبری، نعمت الله و مؤذن جمشیدی، هما (1391) مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها؛ مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد
برسم، لیدا؛ بهنام مغانی؛ مصطفی خبازی(1398)؛ ارزیابی منابع مالی شهرداری ها و امکان سنجی تأمین درآمدهای پایدار شهری مطالعه موردی شهر جیرفت، مجله جغرافیا و روابط انسانی دوره 2، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 181-203
جمشید زاده، ابراهیم (1392)؛ مالیات بر دارایی، مهم ترین منبع درآمد شهرداری های جنوب آسیا، مجله شهرداری ها، دوره جدید، سال سوم، شماره 31
خزایی، زهرا و شیاعی، عباس(1399)؛ ارزیابی نقش بازآفرینی بافت های ناکارآمد بر مدیریت توسعه در اهواز، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 3، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 256-270
درویشی، یوسف و همکاران (1393)؛ نقش پایداری درآمد شهرداری ها بر توسعه پایدار شهری موردی: شهر کوهدشت، فصلنامه پژوهش نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی شماره 1، صص 35-50
شرزه ای، غلامعلی (1387)؛  شناخت و تحلیل پایداری اقلام درآمدی شهرداری های کشور. فصلنامه  مدیریت شهری، 6(20)؛ 23-37
شرزه ای، غلامعلی و ماجد، وحید (1390)؛  تأمین کالی پایدار شهر؛ چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری، نشریه مدیریت شهری ، صص 299-316
عسگری، مجتبی(1398)؛ ارائه الگوی تأمین درآمد پایدار برای مدیریت شهری مطالعه موردی: شهرداری هشتگرد، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
لاله پور، منیژه (1393)؛ تبیین رابطه نظام تأمین منابع مالی مدیریت شهری تهران با سازمان یابی  کالبدی فضایی آن، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، شماره 6
مهر افزون، محمد (1396)؛ تبیین نقش توزیع خدمات شهری در توسعه اقتصاد شهری مطالعه موردی شهر بروجرد، نشریه چشم انداز جغرافیایی زاگرس، شماره 9، دوره 33
نثاری، رضا و همکاران (1394)؛ راهبردهای تأمین منابع مالی پایداری شهرداری تهران در برنامه پنج ساله، با تأکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 3 (11)
نصر اصفهانی، رضا (1395)؛  نقد شیوه کنونی تأمین مالی شهرداری ها، ارائه الگوی تأمین مالی توسعه شهری بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، - . ویژه نامه اقتصاد مقاومتی
واعظی، سید علی و جلیلی مهربانی، مهدی (1395)؛ جایگاه سرمایه های خصوصی در مدیریت اقتصاد پایدار شهری، مجله اقتصادی، سال شانزدهم، دوره 9-10
Dirie, I. (2005). Municipal finance: Innovative resourcing for municipal infrastructure and service provision. In A report prepared for commonwealth local government forum in cooperation with Cohabitated.
Fletcher, J., & McArthur, D. (2010). Local Prosperity: Options for Municipal Revenue Growth in British Columbia. Think City.
Khmel, V., Zhao, S. (2015), Arrangem,ent of financing for highway infrastructure projects under the conditions of Public–Private Partnership, IATSS Research, Article In Press,
López González, M., & Mesa Callejas, R. J. (2008). Improved local public finance : the case of the municipality of Medellín, 2002- 2005. Cuadernos de Administration,