بررسی علل حمله عراق به کویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 شیراز

3 دانشگاه شیراز

4 دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

کشور عراق بعد از جنگ علیه ایران، از لحاظ اقتصادی در موقعیت نامطلوبی قرار گرفت. صدام‌حسین جهت سروسامان دادن به اوضاع آشفته اقتصادی کشور خود نیاز مبرم به پول داشت. لذا مجموعه درخواست‌هایی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس کرد؛ مانند(کاهش تولید نفت و پایبندی به سهمیه‌ی تعیین‌شده از طرف اوپک، بخشش طلب خود به عراق و دادن کمک‌های مالی جدید به عراق)، و اعلام کرد که اگر با این درخواست‌ها مخالفت شود دست به اقدامات انتقام‌جویانه خواهم زد؛ لذا این عوامل و سابقه‌ی اختلافات مرزی و ادعاهای دیرین عراق نسبت به مالکیت کویت و چراغ سبز آمریکا به عراق در مورد حمله به کشور کویت، باعث شد عراق در سحرگاه دوم اوت 1990 میلادی(11 مردادماه 1369)، به کشور کویت حمله کرده و این کشور را در مدت چند ساعت به اشغال خود درآورد.
هدف این تحقیق برسی علت حمله‌ی عراق به کویت در سال 1990میلادی، می‌باشد.
روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش‌های تاریخی و توصیفی و تحلیلی می‌باشد.
یافته‌ها و نتایج تحقیق:
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که رژیم بعث عراق به دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی(نظامی)، به کشور کویت حمله‌ کرد که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:
با توجه به این‌که طول سواحل عراق در خلیج‌فارس بسیار کم می‌باشد و همین امر آزادی عمل و قدرت مانور را از عراق گرفته است. به همین دلیل عراق با تصرف کویت و جزایر مهم آن، به بیش از 150، کیلومتر ساحل استراتژیک کویت در رأس خلیج‌فارس دسترسی پیدا ‌می‌کرد و مشکل کم بودن میزان دسترسی عراق به آب‌های خلیج‌فارس را از بین می‌برد؛ و ازآنجاکه کویت یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده‌ی نفت در جهان است و از نظر ذخایر اثبات‌شده‌ی نفت مقام سوم را در میان کشورهای جهان دارد؛ بنابراین، دستیابی عراق به کویت، درآمدهای عراق را به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش ‌می‌داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the causes of the Iraqi invasion of Kuwait

نویسندگان [English]

  • davod hatami 1
  • Ehsan Yari 2
  • Hamideh Hatami 3
  • Reza Hatami 4
1 Tabriz University
2 Shiraz university
3 Shiraz university
4 Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Iraq was in an economically disadvantaged position after the war against Iran. Saddam Hussein desperately needed money to sort out his country's turbulent economic situation. Therefore, he made a series of requests from the countries of the Persian Gulf; Such as (reducing oil production and adhering to the quota set by OPEC, forgiving Iraq and providing new financial assistance to Iraq), and declaring that if these demands are opposed, I will take revenge; Therefore, these factors and the history of border disputes and Iraq's long-standing claims to Kuwait's ownership and the US green light to Iraq to invade Kuwait, led Iraq to invade Kuwait at dawn on August 2, 1990. Occupied the country in a matter of hours.
The purpose of this study is to investigate the cause of Iraq's invasion of Kuwait in 1990.
Research method In this research is a combination of historical, descriptive and analytical methods.
Findings and results:
The findings of this study show that the Ba'athist regime in Iraq invaded Kuwait for political, economic and security (military) reasons, the most important of which are:
Given that the length of the Iraqi coast in the Persian Gulf is very short, this has taken away the freedom of action and maneuvering power from Iraq. For this reason, by occupying Kuwait and its important islands, Iraq gained access to more than 150 km of the strategic coast of Kuwait at the head of the Persian Gulf, eliminating the problem of Iraq's lack of access to the waters of the Persian Gulf; And since Kuwait is one of the world's largest oil producers and ranks third in the world in terms of proven oil reserves; Thus, Iraq's access to Kuwait would significantly increase Iraq's revenues. ding for the reconstruction of the Iraq war; Thus, Iraq achieved its

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • economy
  • land disputes
  • Iraq
  • Kuwait
1- اسدی، بیژن(1375)، جنگ خلیج‌فارس و نظم نوین جهانی(روابط بین‌المللی خاورمیانه)، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 8 ، زمستان.
2- اسدی، بیژن(1381)، خلیج‌فارس و مسائل آن، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، تهران.
3- افتخاری، علی‌اکبر(1385)، کالبدشکافی تهدید، تهران مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی، دانشکده‌ی فرماندهی و ستاد، چاپ اول.
4- امین، محمدرضا(1382)، ایالات‌متحده‌ی آمریکا و بحران کویت(1991 ـ 1990)، میلادی(تکیه‌بر امنیت انرژی)، مجله معرفت، شماره 66 .
5- پیری، هادی مراد و مجتبی شربتی(1392)، آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس(ویراست دوم) ، چاپ دهم، انتشارات سمت، تهران.
6- پیری، هادی مراد(1372)، محاسبه توان رزم نوین، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.
7- تافلر، هیدی و آلوین تافلر(1372)، جنگ و ضد جنگ، ترجمه شهین دخت خوارزمی، تهران، نشر سیمرغ.
8- جاوری، مجید و رستم صابری فر، روش تحقیق در جغرافیا، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم.
9- جعفری ولدانی، اصغر(1377)، کانون‌های بحران در خلیج‌فارس، انتشارات سازمان کیهان، چاپ دوم.
10- جمشیدی، محمد‌حسین(1380)، مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در ایران، تهران، دوره عالی جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.
11- حافظ نیا، محمدرضا و حسین، ربیعی(1392)، نقش استراتژیک تنگه‌ی هرمز و خلیج‌فارس، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، چاپ دهم.
12– حافظ نیا، محمد‌رضا(1384)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ یازدهم، تهران.
13– حسن‌زاده، رمضان(1391)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات ساولان، چاپ سیزدهم.
14- حسنی، قاسم(1366)، اصول جنگ و توان رزمی، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.
15- حیدری، عبدالحمید(1384)، جنگ آینده، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ، تهران.
16- رستگار، ش(1370)، جنگ خلیج‌فارس، نمونه‌ای از امپریالیسم آمریکا، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، بهمن و اسفند، شماره 53 و 54.
17- رستمی, علی‌اکبر(1385)، نفت‌های خون‌آلود(بررسی جنگ نفت، علل و کارکرد طرفین)، انتشارات سایه‌روشن، تهران.
18- سالینجر، پیر و لوران، اریک(1370)، جنگ خلیج‌فارس در اسناد محرمانه، چاپ دوم، ترجمه دکتر هوشنگ لاهوتی، تهران، انتشارات پاژنگ.
19- غفوری، علی(1386)،100 جنگ بزرگ تاریخ، تهران، انتشارات هیرمند، چاپ دوم.
20- قاسمی، علی، بابایی، حسین(بی‌تا)، ویژگی‌های جنگ ناهمگون با تکیه‌بر صحنه‌ی نبرد آینده، ماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره 65 .
21- گارودی، روژه(1991)، سخنرانی در تاریخ 24 مارس 1991، در بیست و چهارمین نشست سالانهG R E C E))، در شهر پاریس.
22- گاندر فرانک، آندره(1382)، جنگ جهانی سوم( اقتصاد سیاسی جنگ خلیج‌فارس و نظم نوین جهانی)، ترجمه‌ی محمدرضا امین، مجله معرفت، شماره 66 .
23- گنجی‌مراد، سهراب(1392)، جنگ ایران و عراق و نقش آن در فروپاشی روند توسعه‌ی اقتصادی عراق، فصلنامه‌ی تخصصی مطالعات دفاع مقدس، نگین ایران.
24- مجتهد زاده، پیروز(1379)، خلیج‌فارس کشورها و مرزها، انتشارات عطایی، پاپ اول، تهران.
25- مراد‌پیری، هادی و مجتبی شربتی(1392)، آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس، سازمان مطالعه و تدوین مرکز تحقیق و توسعه‌ی علوم انسانی(سمت)، ویراست دوم.
26- مرکز مطالعات و پژوهش‌های کویت، - گروه تحقیق(1381)، کویت از پیدایش تا بحران، ترجمه و ویرایش واحد ترجمه مؤسسه‌ی فرهنگی تحقیقاتی ایران و اسلام، تهران: مؤسسه‌ی قصیده‌سرا.
27- معین وزیری، نصرت‌الله(بی‌تا)، تحلیل جنگ خلیج‌فارس از دیدگاه اصول جنگ، مجله صف، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
28- نخجوان، احمد(1317)، جنگ، چاپخانه فردین و برادر.
29- نطاق‌پور نوری، مهدی(1386)، صحنه‌ی جنگ، تهران، دوره عالی جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.
30- نعمتی وروجنی، یعقوب(1390)، علل وقوع جنگ ایران و عراق، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس، نگین ایران، سال دهم، شماره سی و هفتم، تابستان.
31- نوروزی، محمد‌تقی(1385)، فرهنگ دفاعی ـ امنیتی، چاپ اول،انتشارات سنا، تهران.
32- یعقوبی، نور محمد، آذر، عادل و مهرداد همراهی (1391)، روش تحقیق در مدیریت(با رویکردی به نگارش پایان‌نامه تحصیلی)، نشر مرندیز، چاپ دوم.
33-کاویانی‌راد، مراد(1388)، جایگاه مفهوم فضای حیاتی در استراتژی ژئوپلیتیک عراق در عصر صدام، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس، نگین ایران، سال نهم، شماره سی و دوم، بهار.
 
.(Washington Post, 3 Aug 1990)34-
.35- Stanford Encyclopedia of Philosophy