بررسی خطر زلزله به منظور مکان‌یابی سایت‌های اسکان موقت با استفاده از GIS (مطالعه موردی: مناطق شمالی شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

زلزله یکی از عوامل خطرزای طبیعی بوده که به عنوان یکی از مخرب‌ترین بلای طبیعی در طول تاریخ بشر شناخته شده است. متأسفانه در تعدادی از شهرهای کشور (همانند منجیل، رودبار، سلماس، بم و ...) این بلای طبیعی سبب مرگ بسیاری از هموطنان عزیزمان شده است. شهر تبریز نیز به دلیل مجاورت با گسل فعال شمال شهر و توسعه نامتوازن آن و نیز با توجه به قدمت تاریخی آن دارای بافت‌های قدیمی و فرسوده و بعلاوه وجود بخش اعظمی از بافت‌های ارگانیک (حاشیه نشین) در مجاورت گسل بالقوه، دچار چنین معضلی است. با وقوع زلزله در مقیاس بالا امکان تخریب سازه‌ها، صدمه و حتی مرگ افراد وجود دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی مدیریت بحران مکان یابی و انتخاب درست مکان‌هایی است که بتوان در اولین فرصت و با سرعت بالا جمعیت مصدوم یا آسیب دیده را بدان جا منتقل نمود. تا بتوان بعد از اسکان، نیازهای اولیه ایشان که شامل غذا، پوشاک و تدارکات پزشکی و دارویی می‌باشد را در اختیار آن‌ها قرار داد. تعیین مکان اسکان موقت می‌بایستی قبل از وقوع فاجعه مشخص شده باشد تا به فرایند مدیریت بحران آسیب یا خللی وارد نگردد. قطعاً مکان‌یابی صحیح سایت‌های اسکان موقت دارای معیارها و شرایط خاصی می‌باشد، برخی از معیارهای مورد نظر در این پژوهش عبارتند از: تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، دسترسی به شبکه معابر، نزدیکی به تأسیسات و تجهیزات شهری، نزدیکی به مراکز درمانی و بیمارستانی، دوری از مناطق و محل‌های مستعد آتش سوزی و انفجار، دسترسی به فضاهای باز و ... است. بعلاوه در نظر گرفتن تنها یک یا دو کمپ بزرگ برای اسکان آسیب دیدگان دارای مشکلات خاص و حادی است، بنابراین تعداد کمپ‌های اسکان موقت می‌بایستی دارای توزیعی بهینه با توجه به معیارهای ذکر شده باشد. تحلیل و بررسی این حجم عظیم اطلاعات نیازمند ابزار و تکنیکی قدرتمند برای آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Earthquake Risk Assessment in Search of Sites for Temporary Settlement by GIS (Case Study: Northern areas of Tabriz City)

نویسنده [English]

  • Ali Lotfali zadeh Lahroudi
Tabriz University
چکیده [English]

Earthquake is one of the natural risk factors known as the most destructive disaster in human life. Unfortunately, in several cities in our country, for example in Manjil, Roudbar, Salmas, and Bam, … many people lost their lives .in the past earthquakes. Tabriz city, due to its proximity to the northern Fault and its unplanned development like outskirt areas as well as its historical and old texture is in danger of the earthquake disaster. When an earthquake happens on a large scale, it would destroy structures and leads to injury and even death of people, so site selection for accommodating and transfer of victims immediately and quickly after the earthquake is an important subject in crisis management. It is also important to provide their primary needs for food, clothing and medical relief. Temporary settlement sites must be selected before a disaster happens, to fulfill the crisis management process conveniently. Indeed, temporary site selection requires proper evaluation and employment of specific criteria. Some of the criteria considered in this study are population density, building concentration, access to pathways network, proximity to urban installations, hospitals and therapeutic centers and access to open areas. It is not appropriate to plan one or two large camps for damaged people rather it is necessary to have several camps incordance to the scale of the problem and with the reasonable distribution. Analysis and examination of such vast information need a powerful tool and technique. Albeit being a new approach and a less than decades lifetime, Geographical Information System plays an important role in urban planning and urbanism and helps planners to make quick, precise, and cost-effective decisions. (e.g., network analysis, AHP). In this study temporary settlement sites around Tabriz city are identified by using the techniques of GIS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • temporary settlement
  • density
  • AHP
  • Tabriz