بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

10.22034/gahr.2023.394524.1859

چکیده

افزایش سریع جمعیت و به دنبال آن توسعه بی‌رویه مناطق شهری و روستایی باعث تسریع در روند تغییرات کاربری اراضی در چند دهه اخیر شده است. استفاده از فناوری‌های نوین سنجش‌ازدور در پیمایش روند تغییرات کاربری اراضی ازجمله روش‌های کارآمد و کم‌هزینه می‌باشد. بنابراین در تحقیق حاضر تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز شهرچای ارومیه از طریق تصاویر ماهواره‌ای لندست سنجنده‌های TM و OLI-TIRS برای سال‌های 1995، 2005 و 2021 مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور تهیه نقشه‌های کاربری اراضی منطقه از روش طبقه‌بندی نظارت‌شده و الگوریتم حداکثر احتمال در نرم‌افزار ENVI استفاده گردید. نتایج بررسی تغییرات کاربری اراضی نشان داد که در طول دوره آماری مورد مطالعه کاربری‌های اراضی کشاورزی و باغات، مناطق مسکونی و مناطق آبی روند افزایشی داشته‌اند و در هر دوره بر مساحت آن‌ها افزوده شده است. در مقابل مساحت اراضی بایر و مراتع روند کاهشی را نشان می‌دهند. به‌طوری‌که مساحت اراضی کشاورزی و باغات و مناطق مسکونی در سال 1995 به ترتیب 73/18802و 56/2784 هکتار بوده است که این میزان در سال 2021 به 81/19738و 61/5735 هکتار رسیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the trend of land use changes using Landsat satellite images

نویسنده [English]

  • Ali Lotfali zadeh Lahroudi
Tabriz University
چکیده [English]

The rapid increase in population followed by the excessive development of urban and rural areas has accelerated the process of land use changes in recent decades. The use of new remote sensing technologies in surveying the process of land use changes is one of the efficient and low-cost methods. Therefore, in the current research, the land use changes of the Shahar Chai basin were investigated through satellite images of Landsat sensors TM and OLI-TIRS for the years 1995, 2005, and 2021. In order to prepare the land use maps of the area, the supervised classification method and the maximum likelihood algorithm were used in ENVI software. The results of land use changes showed that during the statistical period under study, agricultural land uses and gardens, residential areas, and water areas have been increasing and their area has increased in each period. In contrast, the area of barren lands and pastures shows a decreasing trend. So that the area of agricultural lands and gardens and residential areas in 1995 was 18802.73 and 2784.56 hectares, respectively, and in 2021, this amount has reached 19738.81 and 5735.61 hectares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use
  • supervised classification
  • Landsat
  • Shahar Chai Basin

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1402