ارزیابی مناسب‌سازی معابر شهر گرگان مبتنی بر نیاز معلولین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مدرس دانشگاه

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

چکیده

چکیده
سر زندگی، شادابی و پویائی شهرها در فضاهای شهری بخوبی محسوس است و این فضاها نقش بسیار مهمی در نگهداری این سر زندگی دارند. شهر مطلوب به شهری گفته می شود که پاسخ گوی نیاز های افراد جامعه از هر طیف و قشری از جمله کودکان، سالمندان، معلولین و افراد سالم باشد. افراد معلول به دلایل فیزیکی در مقایسه با افراد عادی توانایی کمتری برای استفاده از فضاهای عمومی دارند. ارائه راهکارهای ویژه برای برآورده کردن نیازهای معلولان و ساده‌کردن زندگی آنها، نیازمند توجه‌ویژه مدیران-شهری است. در این‌راستا، مجموعه از قوانین و دستورالعمل‌ها تدوین شده است. وظیفه طراحان‌شهری تفسیر این دستور العمل‌ها به‌شیوه‌ای است که شهری زیبا و قابل دسترس برای همگان و به‌خصوص معلولین به وجود آورند. بدون شک تعداد زیادی از افراد معلول و ناتوان به نسبت دیگر افراد غیر معلول بیشتر وقت خود را در منزل سپری می‌کنند و مهم‌ترین عاملی که سبب این امر شده، فراهم نبودن تسهیلات و امکانات رفاهی اولیه جهت حضور آن‌ها می باشد. به‌طوری‌که در این مقاله سعی شده که با در نظر گرفتن برخی اقدامات قبل از اجرا، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های آتی، فرهنگ اهمیت به قشر کم‌توان در جامعه را عمومیت بخشیم. روش پژوهش در این مقاله روش تحلیلی-‌توصیفی است در این مقاله به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Road Gap Adaptation Based on Disability Needs

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Kharazi ghadim 1
 • Marzieh Amini 2
 • Sara Behondi 3
1 PhD in architecture, Islamic Azad University of Tabriz and lecturer at the university
2 PhD in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad
3 PhD in geography and urban planning, Semnan Islamic Azad University
چکیده [English]

The life, vitality and dynamics of cities in urban spaces are well felt and these spaces play a very important role in maintaining this life. A favorable city is defined as a city that responds to the needs of people of all walks of life, including children, the elderly, the disabled and healthy people. People with disabilities are less able to use public spaces than people with physical disabilities. Providing specific solutions to meet the needs of people with disabilities and simplify their lives requires special attention from urban managers. Here is a set of rules and guidelines. The task of urban designers is to interpret these recipes in a way that creates a beautiful and accessible city for everyone, and especially for the disabled. Undoubtedly, many people with disabilities spend more time at home than people with disabilities, and the most important reason for this is the lack of basic amenities and facilities for their presence. . In this article, it is attempted to generalize the culture of importance to the disadvantaged in society by taking into account some pre-implementation measures, in addition to saving future costs. Research Method In this paper is an analytical-descriptive method. In this article we discuss the challenges and present strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adaptation
 • city roads
 • handicapped
 • Gorgan city
 1. اقبالی، رحمان­ (1385)­­، مناسب­سازی محیط­های شهری با تأکید بر امکان بهره­وری پیاده. همایش ملی مناسب­سازی محیط شهری.تهران.
 2. برجیان، منصور و جغتایی، بهزاد. (1388). استاندارد­های مناسب­سازی بناها و محیط­های شهری برای افراد دارای معلولیت، تهران. سازمان بهزیستی کشور.
 3. بیات سرمدی، مریم. (1388). معلولین؛ طراحی خاص یا طراحی کارا؟ پایان­نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما کوروش گلکار، دانشگاه تهران.
 4. پاکزاد، جهانشاه. ( 1385). مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، وزرات مسکن و شهرسازی، چاپ اول.
 5. پاکزاد، جهانشاه. (1376). طراحی­شهری چیست، مجله آبادی، ویژه طراحی شهری، سال هفتمف شماره 25.
 6. تاج­الدینی، لادن. و موسوی، شکوه السادات. (1385).مناسب­سازی محیط زندگی برای معلولان جسمی - حرکتی. همایش مناسب سازی محیط شهری. تهران.
 7. توسلی، محمد (1376)، طراحی فضای شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
 8. حناچی،سیمین. (1383). نقش آگاهی عمومی وآموزش تخصصی در مناسب­سازی­ محیط شهری،تهران.
 9. سعیدنیا، احمد. (1383). طراحی فضاها و مبلمان شهری. انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور. تهران.
 10. شاه­حسینی، رضا. (1390). مناسب­سازی در خدمت دنیای بهتر­، هفته‌نامه ویژه‌نامه انبوه‌سازان و پیام نوسازی شماره .405.
 11. قائم، گیسو. (1367). فضای شهر و معلولین. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. تهران.
 12. قربانی، رسول. (1383). تراکم و ساماندهی فضاهای شهری، مطالعه­موردی شهر تبریز، رساله دکتری، استاد راهنما: محمد­رضا پورمحمدی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
 13. کمالی، محمد (1383). معلولین وحقوق اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی.
 14. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (1388)، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی.
 15. ملک، نیلوفر. (1390). مناسب­سازی مبلمان و تجهیزات شهری. همایش ملی مناسب­سازی محیط شهری.
 16. وزارت کشور. دفتر فنی. (1373). تحلیل موردی عملکرد ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین. تهران.
 17. الهوردی زواره،محمد. (1383). مناسب سازی برای کم توان جسمی ازابتدا تا امروز چالشها و راهکارها. کارگاه تخصصی طراحی فضاهای عمومی قابل دسترس برای کم توانان جسمی. تهران.

 

 1. Miller, E., Chen, R., Noreen, M., Karnes, P. (2009). "Willing to Engaged in Personal Relationships With Persons With Disabilities", University of Texas-Pan American, Journal Rehabilitation Counseling Bulletin, Volume 52, number 4, pages 251-268.
 2. Sanderson, M. (2006). "An Examination of Planning for Persons with Disabilities in Mid-size Canadian Municipalities", a thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts, University of Waterloo, Canada.
 3. -Stevens, C. (2007). "Living with Disability in Japan", publisher: Taylor & Francis, Edition/Format: Article: EN, Japanese Studies, number 3, pages 263-278.