تحلیلی بر مدل ‏سازی مبتنی بر قانون و قواعد؛ نرم‏ افزار سیتی اینجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشکده برنامه ‏ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سیتی اینجین، یک برنامه نرم‏ افزاری در جهت مدل‏ سازی شهری بر اساس قوانین مشخص می ‏باشد. این برنامه به عنوان یک کانال ارتباطی انعطاف‏ پذیر به جهت تبدیل داده‏ های دو بعدی به مدل ‏های شهری سه بعدی ارائه می ‏شود. کاربردهای ویژه این برنامه نرم‏ افزاری شامل پردازش داده‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه‌برداری و همچنین سیستم اطلاعات شهریِ دوبعدی (GIS) با سه هدف مشخص می‏ باشد، این اهداف عبارتند از؛ ایجاد یک مدل شهری سه‌بعدی، ایجاد تصویری دقیق از روند شهرک سازی پیشنهاد شده، یا حتی کاوش در فضای طراحی یک پروژه بالقوه است. بخش اصلی مدل‏ سازی با نرم‏ افزار Esri's CityEngine بر اساس دستور و قوانین مشخص مزایای منحصر به فردی دارد؛ امکان ساخت شهرهای بزرگ به آسانی ساخت‏ و ساز شهرهای کوچک با همان کیفیت حتی در مقیاس بزرگ‏تر، یکی از مزیت ‏های بی‏ نظیر این رویکرد است. علاوه بر این، رویکرد مبتنی بر قانون به این معنی است که فضاهای طراحی بزرگ را می ‏توان به سرعت، به صورت تعاملی و تحلیلی بررسی و مقایسه کرد. چنین مزایایی باید با دقت در برابر گذر بیش از حد زمان برای ایجاد و پارامترسازی قوانین و گاهاً ایجاد مدل‏ های سَبکی یا مدل‏ های تقریبی ایجاد شده متعادل شوند. (مدل‏ های تقریبی با هدف آسانی انجام محاسبات، و مدل‏ های سبکی با هدف تفسیر عوامل به کار برده شده مورد استفاده قرار می‏ گیرند.) کانال ارتباطی سیتی اینجین که از جریان‏ های کاری سنتی ‏تر ناشی می‏ شود، ممکن است در ابتدا بسیار اثرگذار باشد. ما جریان‌های کاری اصلی و تغییر پذیری این رویکرد، ترسیم زبان برنامه‌نویسی رویه‌ای مورد استفاده را معرفی می کنیم و مسیرهای تغییر فرمت فایل‏ های موجود را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of modeling based on law and rules; City Engine software

نویسندگان [English]

  • Ali Oskouee Aras 1
  • Fereydoun Babaei Aghdam 2
  • iraj teymuri 3
1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

CityEngine is a software program for urban modeling based on specific rules. This program is presented as a flexible communication channel to convert 2D data into 3D urban models. The special applications of this software program include data processing of geographic information systems, mapping, as well a two-dimensional urban information system (GIS) with three specific goals, these goals are; Creating a 3D urban model is creating a detailed picture of the proposed settlement process, or even exploring the design space of a potential project. The main part of modeling with Esri's CityEngine software has unique advantages based on specific commands and rules; The possibility of building big cities as easily as small cities with the same quality, even on a larger scale, is one of the unique advantages of this approach. Additionally, the rule-based approach means that large design spaces can be quickly, interactively, and analytically explored and compared. Such advantages must be carefully balanced against the excessive time required to develop and parameterize the rules and sometimes to create stylized models or approximate models. (Approximate models are used for ease of calculation, and stylistic models are used to interpret the factors used.) CityEngine's communication channel, which derives from more traditional workflows, may be very effective at first. We introduce the main workflows and modifiability of this approach, outline the procedural programming language used, and discuss ways to change existing file formats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Engine
  • 3D
  • urban modeling
  • geographic information system
Blender (2019) https://www.blender.org/. Accessed 30 July 2019
Brooks FP (1995) The mythical man-month: essays on software engineering. Anniversary Edition, 2/E. Pearson Education India
Esri (2019a) https://doc.arcgis.com/en/cityengine/latest/tutorials/introduction-to-the-cityenginetutorials.htm. Accessed 30 July 2019
Esri (2019b) https://doc.arcgis.com/en/cityengine/. Accessed 30 July 2019
Esri (2019c) http://www.arcgis.com/home/search.html. Accessed 30 July 2019
Esri (2019d) https://community.esri.com/docs/DOC-11563-cityengine-vr-experience-for-unrealstudio. Accessed 30 July 2019
git (2019) https://git-scm.com/. Accessed 30 July 2019
Houdini (2019) https://www.sidefx.com/products/houdini/. Accessed 30 July 2019
Kelly,T,WonkaP,MüllerP(2015)Interactivedimensioningofparametricmodels.ComputGraphics Forum 34(2):117–129.
 
Lipp M, Wonka P, Müller P (2014) PushPull++. ACM Trans Graphics (TOG) 33(4):130
Lipp M, Specht M, Lau C, Wonka P, Müller P (2019) Local editing of procedural models. Comput Graphics Forum 38(2):13–25
Maya (2019) https://www.autodesk.co.uk/products/maya/overview. Accessed 30 July 2019 Müller P (2010) Procedural modeling of buildings. Thesis, University of Zürich. https://doi.org/10.
3929/ethz-a-006397747
Müller P, Wonka P, Haegler S, Ulmer A, Van Gool L (2006) Procedural modeling of buildings. ACM Trans Graph 25(3):614–623
Parish YI, Müller P (2001) Procedural modeling of cities. In: Proceedings of the 28th annual conference on computer graphics and interactive techniques. ACM, pp 301–308
Prusinkiewicz P (1986) Graphical applications of L-systems. In: Proceedings of graphics interface and vision interface ’86, pp 247–253
Prusinkiewicz P, Lindenmayer A (2012) The algorithmic beauty of plants. Springer Science & Business Media
Rhino (2019) https://www.rhino3d.com/. Accessed 30 July 2019
Schwarz M, Müller P (2015) Advanced procedural modeling of architecture. ACM Trans Graph 34(4):107
SketchUp (2019) https://www.sketchup.com/. Accessed 30 July 2019
SpeedTree (2019) https://store.speedtree.com/. Accessed 30 July 2019
URDF (2019) http://wiki.ros.org/urdf. Accessed 30 July 2019
Vanegas CA, Kelly T, Weber B, Halatsch J, Aliaga DG, Müller P (2012) Procedural generation of parcels in urban modeling. Comput Graphics Forum 31(2pt3):681–690
Wikipedia (2019) https://en.wikipedia.org/wiki/Grome. Accessed 30 July 2019