جغرافیای بدن؛ رویکردی نو برای پیروزی نامزدها در کمپین‌های انتخاباتی

نوع مقاله : پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/gahr.2023.429123.2000

چکیده

اینکه رأی را به چه‌طریقی به سمت جغرافیای حمایت کشاند اصلی ترین موضوع کارزار انتخاباتی، و دغدغه استراتژیست‌های کمپین، مشاورین درجه یک داوطلبین انتخاباتی است. جغرافیای بدن یعنی محیط یکپارچه و کارکردی - متفاوتِ بدن به طوری‌که هر عضوی/ناحیه‌ای تاثیرگذار بر جامعه هدف/رأی‌دهندگان است و قدرت سیاسی کسب می شود. نامزدها پیش از اینکه از طریق ابزارها به تصویر کشیده شوند، نخبگان سیاسی را پربار می‌کنند چراکه اصلی ترین کارگزار هستند. به لحاظ تاریخی تا اکنون در جوامعه توسعه یافته سوییس، فنلاند، نروژ، نیوزیلند، استرالیا، هلند، کارزار انتخاباتی احزاب، در دموکراسی های اُروپایی و / اَمریکایی رقابت اشخاص سیاسی متمول و ابزارخرید به شکل مشارکت، در شبه دموکراسی‌های آسیاسی / اِفریقایی، ناسیونالیم محلی ماهیت کمپین‌های انتخاباتی تعمق و قدرت سیاسی کسب می‌شود. احزاب جنبه آگاهی‌بخشی، اشخاص جنبه سیاسی، ناسیونالیسم جنبه تاریخی / اجتماعی دارد. آگاهی‌بخش، توسعه را فراهم آورده، اشخاص، رقابت و ناسیونالیسم، تکثر را برای این فضاهای جغرافیایی خلق کرده است. به لحاظ سیر توسعه‌ای / نظریه‌ای / جغرافیایی، مکتب میشیگان روانشناسی اجتماعی را از طریق هویت حزبی، و مکتب کلمبیا نظریه جامعه شناسی را از طریق ساخت اجتماعی و مکتب رچستر نظریه اقتصاد دموکراسی را از طریق تصمیم‌گیری بهینه و سودناشی از آن مطرح کرده‌اند خود محیط، فرد است و قلب این فرد/انسان سیاسی، مرکز کمپین انتخاباتی است. هر یک از محیط‌های بدن با داشتن عضوی که کارکرد فردی و اجتماعی ویژه دارند درون‌مایه ستادها و کارزارهای انتخابتی را شکل می‌دهند. پرسش این است که جغرافیای بدن چیست و چگونه منجر به پیروزی نامزدها در رقابتهای انتخاباتی می‌شود. روش تحقیق کیفی و استدلالی و استنتاجی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Body Geography, A New Approach for the Victory of Candidates in Election Campaigns

نویسندگان [English]

  • Vahid Sadeghi 1
  • Seyed Mohamad Hossein Hosseini 2
1 University of Ferdosi Mashhad
2 University of Allameh Tabatabaei
چکیده [English]

How to draw the vote towards the geography of support is the main issue of the election campaign, and the concern of the campaign strategists, the first-class advisers of the election candidates. The geography of the body means the integrated and functional environment of the body, so that every member/region affects the target society/voters and political power is gained. Before being portrayed through tools, candidates enrich the political elite because they are the main agents. Historically, until now in the developed societies of Switzerland, Finland, Norway, New Zealand, Australia, the Netherlands, parties' election campaigns, in European and / American democracies, the competition of wealthy political persons and purchasing tools in the form of participation, in Asian / African quasi-democracies. Local nationalism is the essence of election campaigns and political power is gained. Parties have an awareness aspect, individuals have a political aspect, nationalism has a historical/social aspect. Awareness has provided development, individuals, competition and nationalism have created pluralism for these geographical spaces. In terms of the development/theoretical/geographical process, the Michigan school of social psychology through party identity, the Columbia school of sociology theory through social construction, and the Rochester school of economic theory of democracy through optimal and profitable decision-making. It has been suggested that the environment itself is the individual and the heart of this individual/political person is the center of the election campaign. Each of the body's environments, having a member that has a special individual and social function, forms the content of headquarters and election campaigns. The question is what is the geography of the body and how it leads to the victory of the candidates in the election contests. The research method is qualitative and argumentative and inferential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Geography
  • Election campaign
  • Political Power and Development
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام (1392)؛  فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
اعظمی، هادی و صادقی، وحید و حسینی، سید محمد حسین (1401)؛ «توزیع فضایی آراء یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (با تمرکز بر هویت زادگاهی/طایفه­ای در حوزه انتخابیه ممسنی»، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره پنجم، شماره 1.
اکبری، حسین و فخاری، روح­اله (1395)؛ «نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)»، مجله جامعه­شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، دوره بیست و هشتم، شماره 2.
زرقانی، سید مهدی (1398)؛ تاریخ بدن در ادبیات، تهران: انتشارات سخن.
سریع­القلم، محمود (1384)؛ عقلانیت و آینده توسعه­یافتگی ایران، تهران: مرکز پژوهش­های علمی و مطالعات استراتژیک.
سمیعی اصفهانی، علی­رضا (1398)؛ «درآمدی نظری بر مفهوم، ماهیت و عملکرد پوپولیسم»، فصلنامه علمی رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، دوره یازدهم، شماره 2.
شهرام­نیا، سید امیر مسعود و اسکندری، مجید (1398)؛ «ناکارآمدی نخبگان سیاسی درکارآمدسازی روند توسعه ایران عصرپهلوی»، مجله گنجینه اسناد، سال بیستم، دفتر اول، شماره 77.
کاویانی­راد، مراد و قره­بیگی، مصیب (1396)؛ «جغرافیای انتخابات، بنیادها، مفاهیم و رویکردها»، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ویسی، هادی (1394)؛ مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی، تهران: سمت.
Lazarsfeld, P., Berelson, B., & Gaudet, H. (1968), The People’s Choice: How the Voter Makes up His Mind in a Presidential Campaign (3rd ed.). New-York: Columbia University Press.