گردشگری کارزار انتخاباتی و مشارکت سیاسی (فنلاند و افغانستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کارزار انتخاباتی چیست و چگونه ماهیت گردشگری پیدا می‌کند و آیا او خود گردشگری‌ست پرسش داستان مقاله کنونی است. کارزار انتخاباتی عرصه درخشان انسان‌های سیاسی بافضیلت است که محترمانه از طریق پویایی سیاسی، قدرت را بدست می گیرند و رفتار انتخاباتی پایگاه خود را مفتخرند. رفتار انتخاباتی از هر نوعیش؛ در صورت رهایی نویسنده از زندان درون، بچسب، مدنی و جغرافیایی‌ست. بازاریابی سیاسی اصالت به تفاوتهای جغرافیایی، دموکراسی است، اینجاست که کارزار انتخاباتی ماهیت گردشگری پیدا می‌کند. یافته‌ها می‌گویند تنها راه حل صلح جهانی، گردشگری و موسیقی‌ست در این صورت است که گردشگری روز به روز پی به اهمیتش برده می‌شود و حتی باعث شکل‌گیری استعاره جغرافیای بدن کارزار انتخاباتی اینطور که بدن، فرمی سرخوش و بچسب خلق شده و هموار در اندیشه جاودانگی و بقاست، شده است. بی‌پرده گفته شود که این مقاله می‌گوید؛ کارزار انتخاباتی در دموکراسی‌ها گردشگری‌ست این بدین صورت که در نادموکراسی‌ها مشارکت و سیاسی‌کاری‌ست. بر پایه گزارشی، در بین 137 کشور، طبق شش متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخاب زندگی، سخاوتمندی، ادراک فساد و «ویران‌شهری» (Dystopia) که معیاری برای کشورهایی که از بیشترین تا کمترین میزان شادی را دارند، فنلاند شادترین کشور جهان و افغانستان ناشادترین کشور جهان هستند. بنابراین می توان گفت کارزار انتخاباتی فنلانی گردشگری‌ست تا افغنستان که نادولت مشارکت برانگیز و سیاسی‌کاری‌های غیرمقبول، آنچه‌که به نام انتخابات است را برگزار می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Election Campaign Tourism and Political Participation (Finland and Afghanistan)

نویسندگان [English]

  • Vahid Sadeghi 1
  • Seyed Mohamad Hossein Hosseini 2
1 University of Ferdosi Mashhad
2 University of Allameh Tabatabaei
چکیده [English]

What is the election campaign and how does it acquire the nature of tourism and is it tourism itself is the question of the story of the current article? The election campaign is the shining arena of virtuous political people who respectfully gain power through political dynamics and are proud of the electoral behavior of their base. election behavior of any kind; If the author is released from prison, it will be sticky, civil and geographical. Political marketing is rooted in geographical differences, democracy, this is where the election campaign takes on the nature of tourism. The findings say that the only solution for world peace is tourism and music, in the case that tourism is becoming more important day by day and it even causes the formation of the metaphor of the geography of the body of the election campaign so that the body is a happy form. And it has been created and smooth in the idea of immortality and survival. Let it be said openly that this article says; Election campaign in democracies is tourism in the same way that in non-democracies it is participation and political work. According to a report, among 137 countries, according to six variables of GDP per capita, social support, healthy life expectancy, freedom to choose life, generosity, perception of corruption and "Dystopia", which is a measure for countries that are from the most to the least have the level of happiness, Finland is the happiest country in the world and Afghanistan is the unhappiest country in the world. Therefore, it can be said that the Finnish election campaign is tourism to Afghanistan, where non-participatory non-government and unacceptable political activities are held in the name of elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election Campaign Tourism
  • Political Participation
  • Democracy
  • Finland
  • Afghanistan
ـ اعظمی، هادی، صادقی، وحید، حسینی، سید محمد حسین حسینی (1401)؛ توزیع فضایی آراء در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (با تاکید بر طایفه­گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی )، مجله جغرافیا و روابط انسانی، تابستان 1401، دوره 5، شماره 1،  صص 112-93.
- امجد، محمد (1389)؛ سیاست و حکومت در ایالات متحده، تهران، سمت.
- جلائی­پور، حمیدرضا (1392)؛ جامعه‌شناسی ایران، جامعه کژمدرن، تهران، نشر علم.
- جونز، مارتین، جونز، رایس و مایکل وودز (1395)؛ مبانی جغرافیای سیاسی، ترجمه زهرا پیشگاهی­فرد و رسول اکبری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- ستیز، عبدالصبور (1400)، ساختار اجتماعی افغانستان؛ عامل توسعه­نیافتگی سیاسی، قابل دسترسی در سایت:
-  صادقی، وحید و همکاران (1402)؛ گردشگری کارزار انتخاباتی از منظر جغرافیای بدن (رویکری نو به پایداری اجتماعی)، همایش ملی کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سد پانزدهم / 7 آذرماه 1402، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی.
- صادقی، وحید (1402)؛ تبیین عوامل موثر بر پیروزی نامزدها در کارزار انتخاباتی و ارائه الگوی بهینه، رساله دکتری جغرافیای سیاسی منتشر نشده به راهنمایی هادی اعظمی و مشاوره سید هادی زرقانی، تیرماه 1402 دانشگاه فردوسی مشهد.
- صادقی، وحید و همکاران (1402)؛ تنها راه صلح جهانی، گردشری و موسیقی­ست (با تکیه بر تمدن دریایی ایران)، دومین همایش ملی تمدن دریایی – مسیر پیشرفت، نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، 2- دی­ماه 1402.
- عزتی، عزت اله (1386)؛ نظریات جدید جغرافیای سیاسی، تهران، نشر قومس.
- میرحیدر، دره و میراحمدی، فاطمه­سادات (1396)؛ سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن (1897 تا اواخر دهة 1980)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- نوح­هراری، یووال(1401)، رسانه‌های اسرائیل در هفته‌ای که گذشت؛ معترضان به تغییرات قضایی، از اقتصاددانان تا
ـ ویسی، هادی (1394)؛ مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی، تهران، سمت.
- یورنیوز فارسی (2023)؛ فنلاند، شادترین کشور جهان، قابل دسترس به این آدرس:
https://parsi.euronews.com/2023/03/21/finland-happiest-country-world-iran-happiness-gallup-covid-19
یووال نوح هراری، گزارش تهیه شده توسط فرنوش رام در رادیو فردا قابل دسترس در این لینک:
 https://www.radiofarda.com/a/32274112.html