ایجاد مدل های توپوگرافیکی در محیط Google Earth (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه پیام نور، واحد قزوین

چکیده

مدل های توپوگرافیکی اطلاعات مهمی را در ارتباط با عوارض و پدیده های سطحی زمین در اختیار کاربران قرار می دهند. نرم افزارGoogle Earth، شبیه ساز کره زمین، یکی از برترین نرم افزارهای شبیه سازی؛ همراه با برترین ابزارهای مشاهده به صورت سه بعدی است که نقشه‌های این برنامه با کنار هم قرار دادن تصاویر انتخاب‌شده از تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌برداری هوایی و سامانه اطلاعات مکانی سه بعدیِ جهان به‌دست می‌آید. قابلیت ایجاد نقشه ها و مدل های سه بعدی در نرم افزارهای گوناگونی گنجانده شده است که از این دسته می توان به نرم افزارهای Surfer و ArcGIS اشاره نمود. در محیط نرم افزارهای مذکور، نقاط ارتفاعی ضروری ترین ابزار کار برای ایجاد مدل های رقومی زمینی هستند. در این مطالعه نخست نقاط ارتفاعی به شیوه ای نوین از محیط Google Earth استخراج و در مرحله بعد به کمک نرم افزارهای Surfer و ArcGIS، انواع نقشه های دو بعدی و سه بعدی ایجاد گردید. سپس در تلفیقی از نقشه های تولید شده از گنبدهای نمکی فیروزآباد، استان فارس (کُنارسیاه و جهانی) در محیط Google Earth مدل های توپوگرافیکی منحصربفردی ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating topographic models in Google Earth (Case Study: Firouzabad Salt Dome, Fars)

نویسندگان [English]

  • Hamid Tavakkoly 1
  • Masumeh Shirzad takamjani 2
1 Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
2 Master’s Economic Geology, Payame Noor Qazvin University
چکیده [English]

Topographical models provide important information for users about the terrain and surface phenomena. Google Earth is a computer program, one of the top 3D simulation software with top 3D viewing tools that renders a 3D representation of Earth based primarily on satellite imagery. The program maps the Earth by superimposing satellite images, aerial photography, and GIS data onto a 3D globe. The capability to create 3D models has been integrated in different softwares; such as Surfer and ArcGIS softwares. In these softwares environment, elevation points are the most essential items for creating digital terrestrial models. In this study,initially, elevation points were extracted by a new method of using Google Earth and next; various types of 2D & 3D maps have been created by using Surfer and ArcGIS softwares. Then, topographic models were created in Google Earth environment.by integrating of maps from the Firouzabad salt domes, Fars Province (Konarsiah & Jahani).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Topographic Model
  • Google Earth
  • Surfer
  • ArcGIS
  • Konarsiah & Jahani salt domes
سازمان زمین شناسی کشور، 1977، نقشه زمین شناسی منطقه فراشبند 1:100000