تحلیل امنیتی وضعیت همسایه های خارجی ونقش سپاه پاسداران در مناطق مرزی شرق جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه بین المللی پیام نور قشم

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

3 جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی وشهری ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

سپاه طی چند سال اخیر به واسطه مردمی بودنش و ایجاد امنیت مبتنی بر توان جامعه از جایگاه ویژه ای در سیستان و بلوچستان برخوردار است، این جایگاه به دلیل اقبال عمومی طوایف و قومیت های مختلف نشان از اثرگذاری این ارگان در امنیت پایدار دارد، امنیتی که حسب یقین طی یک برنامه میان مدت و بلند مدت در کنار هوشیاری و آگاهی معتمدان و ریش سفیدان ایجاد خواهد شد.مرزهای جنوب شرقی ایران نیز از این واقعیت جدا نبود، نیروی زمینی سپاه به محض تحویل گرفتن امنیت سیستان و بلوچستان با دارا بودن حدود هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک و ۳۴۵ کیلومتر مرز دریائی در سال 88، سردار شوشتری را مامور ایجاد امنیت پایدار در این خطه کرد. امنیتی که در لقای لبخند و نگاه جامع شناختی این سردار شهید به بهترین شکل با استفاده از توان بومی و محلی در نقطه نقطه استان ایجاد شد و روز به روز از نا امنی کاست.بخش اعظمی از تحقق یک امنیت پایدار در هر مکان و نقطه‌ای، محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی است، اما همین رونق اقتصادی و ایجاد امنیت پایدار اقتصادی، نیاز اولیه‌ای دارد و آن ایجاد چتر امنیتی مناسب در آن نقطه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Situation of the Neighbor and the Position of the Pasdaran in the Eastern Border of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezaie 1
  • hasanAli Rava 2
  • hossin doostomogagdam 3
1 Doctorate in Islamic History, International University of Nouri Qeshm
2 Master of Geography and Urban Planning Zahedan Islamic Azad University
3 Geography and Environmental Programs, Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

In the past few years, the Revolutionary Guards have a special position in Sistan and Baluchistan due to its popularity and community-based security, which, due to the general interest of tribes and ethnic groups, shows the effectiveness of this organization in its sustainable security. Certainly, during a medium and long term program, along with vigilance and awareness of trustees and elders will be created,The borders of southeastern Iran were not isolated from this fact; the IRGC's ground forces, after delivering the security of Sistan and Baluchestan with a total of 300 km of common land border and 345 km of sea border in the year of 88, led Sardar Shooshtari to a stable security This is the line. The security of the martyr's commander in the best of all, with the use of indigenous and local power at the point of the province, was created in the delicate smile and comprehensive look at the point of view of the province, and made insecurity a day-by-day. A large fraction of the achievement of a lasting security at any place and point, Deprivation and economic prosperity, but this economic boom and the creation of sustainable economic security have a basic need and it is a good security umbrella at that point

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Security
  • Border Security Theories
  • Southeast of Iran
آدمی، علی و موسوی، سید محمد رضا (1391)،«چالش و راهکارهای توسغع امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان»، دانشگاه سیستان و بلوچستان، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت چالش و رهیافت‌ها.
اسدی فرد، محمد (1393)،«بررسی مؤلفه‌های ناامنی در مناطق مرزی شرق کشور»، فصلنامه علمی-ترویجی دانشکده علوم و فنون مرز، سال پنجم، شماره 4، زمستان
پیشگاهی فرد، زهرا و امیدی آوج، مریم (1388)،«ارتباط بین پراکندی اقوام ایرانی و امنیت مرزها»، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال پنجم، شماره اول.
حافظ نیا، محمدرضا (1379)،«مبانی مطالعات سیاسی-اجتماعی»، قم: سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور (جلدو دوم).
حافظ نیا، محمدرضا، کاویانی راد، مراد (1385)،«نقش هویت قومی در همبستگی ملی (مطالعه موردی قوم بلوچ)»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد بیستم، شماره 1
حسینی، محمد (1385)،«سیستان و بلوچستان: ناامنی و ریشه‌ها»، دوماهنامه سیاسی راهبرد چشم انداز ایران، تیر و مرداد ماه
زرقانی، سید هادی (1386)،«مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین المللی با تاکید بر کارکرد امنیتی-انتظامی مرزها»، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی
عندلیب، علیرضا (1380)،«پایه و اصول آمایش مناطق مرزی»، تهران، دانشگاه علوم انتظامی، دافوس
غرایاق زندی، داوود (1387)،«محیط امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران»، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
محمدپور فیلشور، علی (1381)،«بازگشایی مرزها و تأثیر آن بر مناطق مرزی»، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیایی سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس