مفهوم و کارکردهای عملیات حفظ صلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وکیل دادگستری کانون مرکز و کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم

چکیده

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد  ابزاری ویژه و کاربردی برای کمک به حفظ صلح و امنیت و پایداری آن در جامعهٔ بین‌المللی است. نیروهای حافظ صلح می‌کوشند از طریق برقراری صلح و روش‌های مسالمت‌آمیز به خشونت‌ها و درگیری‌های ایجاد شده در داخل یک کشور یا میان دو کشور درگیر خاتمه دهند. عملیات حفظ صلح با ایجاد یا اعاده صلح متفاوت است. روش تحقیق کتابخانه ای و مروری بوده که از منابع مختالف جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. هدف این مقاله تشریح، بررسی و ارزیابی اقداماتی است که توسط نیروهای حافظ صلح در راستای انجام ماموریت های حقوق بشری انجام و سعی شده است با تقسیم بندی موضوعی وظایف حقوق بشری و توضیح مصداقی از آن به تشریح فعالیت های انجام شده توسط این نیروها و نهایتا ارزیابی این اقدامات پرداخته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept and Functions of Peacekeeping Operations

نویسنده [English]

  • Forough Rezazadeh
Lawyer of Mofid Qom Center and Master of International Law, Qom University
چکیده [English]

The UN peacekeeping mission is a special and applicable tool to help maintain peace and security and sustainability in the international community. Peacekeepers seek to put an end to the violence and conflicts within or between the two countries through peaceful means and peaceful means. Peacekeeping operations are different from creating or restoring peace. It is a library research and review method that uses conflicting sources to collect information. The purpose of this article is to describe, evaluate, and evaluate the actions taken by peacekeeping forces in carrying out human rights missions, and has attempted to give a detailed breakdown of their human rights tasks by explaining the activities carried out by these forces and finally. Evaluate these measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peacekeeping
  • the United Nations
  • the Blue Hat
1 احمدی . عباس(1386 ..( حقوق بشردر عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد , مجله پژوهش حقوق و سیاست سال
نهم
 -2 بیگ زاده .ابراهیم.جزوه حقوق بین الملل عمومی 2 .دانشکده حقوق شهید بهشتی
 -3 بیگدلی ضیائی . محمد رضا (1372 (حقوق جنگ ..انتشارات دانشگاه علامه
 -4 بیگدلی ضیائی.محمدرضا(1386 (, حقوق بین الملل عمومی.
 -5 رضا موسی زاده (1386 .(بایسته های حقوق بین الملل
 -6 سول . ژان مارک.ترجمه :بیگ زاده .ابراهیم مقاله سازمان ملل متحد و حل بحرانهای آن.
 -7 شایگان . فریده.عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد(1372 .(موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
 -8 شفیعی.نوذر(مهر1386 .(مقاله تحول در مفهوم صلح.
-9 طباطبایی علی(1387 امق) له چالش های عملیات صلح سازمان ملل متحد در محیط امنیتی نوین جهانی.
 -10 مصفا نسرین(1386 (مقاله نقش زنان در عملیات صلح ملل متحد. مجله مطالعات زنان
 -11 مقتدر . هوشنگ (1372.(حقوق بین الملل عمومی . انتشارات وزارت امور خارجه
-12 منشور سازمان ملل متحد
 -13 میرسعید قاضی(1373(. علی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (کلاه آبی ها).انتشارات اداره همگانی سازمان ملل.نشر
قومس.