نویسنده = فروغ رضازاده
تعداد مقالات: 2
1. قراردادهای انتقال تکنولوژی وفناوری

دوره 2، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 165-169

فروغ رضازاده


2. مفهوم و کارکردهای عملیات حفظ صلح

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 443-460

فروغ رضازاده