مجوز انتشار مجله

مجوز انتشار مجله

مجله جغرافیا و روابط انسانی بر اساس مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 82493 در تاریخ 25/4/1397 فعالیت می کند.