فراخوان ارسال مقاله

این مجله برای شماره اول خود در تابستان 1397 مقاله می پذیرد. مجله با توجه به فرصت زمانی محدودی که برای چاپ در اختیار دارد، با هماهنگی با برخی داوران تلاش خواهد کرد که فرایند داوری را کوتاه کرده و شماره اول را در کوتاه ترین زمان ممکن به چاپ برساند.