این مجله علمی تخصصی است

مقالات این مجله تماما قبل از فرایند چاپ مورد بررسی نرم افزارهای مشابهت یاب قرار می گیرد. مسائلی همچون سرقت علمی از هر نوع پیگیری خواهد شد. 

 

جغرافیا و روابط انسانی به دسترسی آزاد برای کارهای دانشگاهی وفادار است ، به هر کاربر اجازه می دهد متن های کامل مقالات خود را بخواند ، بارگیری کند ، کپی کند ، توزیع کند ، چاپ کند ، جستجو کند یا پیوند دهد و از آنها برای اهداف قانونی دیگر استفاده کند. دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده در این ژورنال بلافاصله از تاریخ انتشار آزاد است. ما برای بارگیری مقالات برای استفاده علمی خود از هیچ خواننده ای هزینه ای دریافت نمی کنیم.

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، بهار 1400 

7. تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه15 تهران)

صفحه 93-108

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا بیات؛ مصطفی عبدالله زاده رودپشتی؛ اسماعیل قضاتلو


8. آینده پژوهی وضعیت گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان لرستان

صفحه 109-120

مریم بیرانوندزاده؛ هدایت اله درویشی؛ اسماعیل نجفی


9. سنجش و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح جامع شهری صفاشهر

صفحه 121-141

محمدرضا شهریاری؛ مریم برفی پور؛ مهشید بهرامی


12. تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاری های مرزی نمونه موردی (ایران و اقلیم کردستان عراق)

صفحه 175-182

محسن جانپرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ دریا مازندرانی


19. ارزیابی راهبردهای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی براساس مدل SWOT – ANP مطالعه موردی(محله گلمغان شهر اردبیل)

صفحه 283-298

حجت ارژنگی؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری نعیمی؛ زهرا جعفرخانی؛ سها خاک جسته


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان