۱-مجله جغرافیا و روابط انسانی برای شماره هفتم زمستان 1398 مقاله می پذیرد. تلاش خواهد شد تا شماره هفتم با داوری سریع طی روزهای آتی منتشر شود. لذا مقالاتی که در چند روز آینده ارسال شوند به سرعت در مسیر داوری و چاپ قرار خواهند گرفت.

2-این مجله علمی تخصصی است. مقالات چاپ شده می تواند در مصاحبه های دکتری، استخدام یا بخشی از نمره پایان نامه مفید باشد. 

3-مبلغ پنجاه هزار تومان بابت تامین بخشی از هزینه های جاری مجله بعد از پذیرش مقاله دریافت می گردد.

4-مجله جغرافیا و روابط انسانی درصدد است که اقدام به انتشار ویژه نامه ای به زبان انگلیسی نماید. علاقه مندان می توانند مقالات خود را به زبان انگلیسی برای مجله ارسال نمایند. هزینه چاپ مقاله به زبان انگلیسی پنجاه هزار تومان است.

5- در صورت تمایل به صفحه اینستاگرام ما ملحق شوید و از آخرین اخبار مجله اطلاع پیدا نمایید.

http://instagram.com/geographyandhumanrelationships

6- به مناسبت رویداد اکوتوریسم و گردشگری روستایی 2020 این مجله مقالات در این حوزه را در قالب یک ویژه نامه منتشر می نماید. در صورت تمایل مقالات خود را که مرتبط با این زمینه می باشند به مجله ارسال نمایید.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، زمستان 1398 

18. تغییرات دمای سطح شهر کرمانشاه در دوره 1393-1397

صفحه 309-319

محمد ملکی؛ زهرا احمدی؛ رحمن دوستی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
آئیژ عزمی

مدیر مسئول مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا الکترونیکی
2645-3851

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان