۱-مجله جغرافیا و روابط انسانی برای شماره دهم پاییز 1399 مقاله می پذیرد. تلاش خواهد شد تا شماره نهم با داوری سریع طی روزهای آتی منتشر شود. لذا مقالاتی که در چند روز آینده ارسال شوند به سرعت در مسیر داوری و چاپ قرار خواهند گرفت.

2-این مجله علمی تخصصی است. مقالات چاپ شده می تواند در مصاحبه های دکتری، استخدام یا بخشی از نمره پایان نامه مفید باشد. 

3-مجله جغرافیا و روابط انسانی درصدد است که اقدام به انتشار ویژه نامه ای به زبان انگلیسی نماید. علاقه مندان می توانند مقالات خود را به زبان انگلیسی برای مجله ارسال نمایند. 

4-مقالات این مجله تماما قبل از فرایند چاپ مورد بررسی نرم افزارهای مشابهت یاب قرار می گیرد. مسائلی همچون سرقت علمی از هر نوع پیگیری خواهد شد. 

5- در صورت تمایل به صفحه اینستاگرام ما ملحق شوید و از آخرین اخبار مجله اطلاع پیدا نمایید.

http://instagram.com/geographyandhumanrelationships

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز 1399 

5. مدل‌سازی تراز آب زیرزمینی و بررسی وضعیت آبخوان دشت میناب

صفحه 50-59

10.22034/gahr.2020.247817.1442

جلیل دستواره؛ زهرا ناصریان اصل؛ هانیه حسنوند؛ سحر امیری دوماری


22. بررسی اثر تغییر اقلیم بر آلودگی هوای کلانشهرها

صفحه 330-351

10.22034/gahr.2020.253389.1459

آرش قربانی سپهر؛ مهتاب امرایی؛ مریم قالوجه؛ پروین دانشور


23. چالش‌های مدیریت شهری با تاکید بر حمل ونقل عمومی (نمونه: منطقه 7 شهر کرج)

صفحه 352-369

حسین مجتبی زاده؛ لیلا عابدی فرد؛ گونا مهردانش؛ سمیرا تاسا


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان