شماره‌های پیشین نشریه

۱-مجله جغرافیا و روابط انسانی برای شماره پنجم تابستان 1398 مقاله می پذیرد. تلاش خواهد شد تا شماره پنجم با داوری سریع طی روزهای آتی منتشر شود. لذا مقالاتی که در چند روز آینده ارسال شوند به سرعت در مسیر داوری و چاپ قرار خواهند گرفت.

2-این مجله علمی تخصصی است. مقالات چاپ شده می تواند در مصاحبه های دکتری، استخدام یا بخشی از نمره پایان نامه مفید باشد. 

3-مبلغ پنجاه هزار تومان بابت تامین بخشی از هزینه های جاری مجله بعد از پذیرش مقاله دریافت می گردد.

4-مجله جغرافیا و روابط انسانی درصدد است که اقدام به انتشار ویژه نامه ای به زبان انگلیسی نماید. علاقه مندان می توانند مقالات خود را به زبان انگلیسی برای مجله ارسال نمایند. هزینه چاپ مقاله به زبان انگلیسی پنجاه هزار تومان است.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، تابستان 1398 

4. بررسی و تحلیل تحرکات سیاسی و قومی گروهک های شبه نظامی برامنیت جنوب شرق

صفحه 49-60

محمد امین سرگزی؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم؛ پروانه شهرکی


5. تاثیر موانع مرزی بین ایران و افغانستان بر امنیت منطقه سیستان

صفحه 61-71

محسن عبداللهی؛ حسین دوستی مقدم؛ پروانه شهرکی؛ ملیحه دوستی مقدم


14. واکاوی راه‏کارهای مدیریت بحران خشکسالی کشاورزی (مورد: استان لرستان)

صفحه 214-232

سمیه رومیانی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ محسن عارف نژاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
آئیژ عزمی

مدیر مسئول مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا الکترونیکی
2645-3851

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان