۱-مجله جغرافیا و روابط انسانی برای شماره دهم پاییز 1399 مقاله می پذیرد. تلاش خواهد شد تا شماره نهم با داوری سریع طی روزهای آتی منتشر شود. لذا مقالاتی که در چند روز آینده ارسال شوند به سرعت در مسیر داوری و چاپ قرار خواهند گرفت.

2-این مجله علمی تخصصی است. مقالات چاپ شده می تواند در مصاحبه های دکتری، استخدام یا بخشی از نمره پایان نامه مفید باشد. 

3-مجله جغرافیا و روابط انسانی درصدد است که اقدام به انتشار ویژه نامه ای به زبان انگلیسی نماید. علاقه مندان می توانند مقالات خود را به زبان انگلیسی برای مجله ارسال نمایند. 

4-مقالات این مجله تماما قبل از فرایند چاپ مورد بررسی نرم افزارهای مشابهت یاب قرار می گیرد. مسائلی همچون سرقت علمی از هر نوع پیگیری خواهد شد. 

5- در صورت تمایل به صفحه اینستاگرام ما ملحق شوید و از آخرین اخبار مجله اطلاع پیدا نمایید.

http://instagram.com/geographyandhumanrelationships

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز 1399 

5. مدل‌سازی تراز آب زیرزمینی و بررسی وضعیت آبخوان دشت میناب

صفحه 50-59

10.22034/gahr.2020.247817.1442

جلیل دستواره؛ زهرا ناصریان اصل؛ هانیه حسنوند؛ سحر امیری دوماری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
آئیژ عزمی

مدیر مسئول مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا الکترونیکی
2645-3851

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان