اصول اخلاقی انتشار مقاله

کپی رایت در مجله جغرافیا و روابط انسانی

 

نویسندگان پس از ارسال مقاله، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند **"فرم واگذاری حق نشر **"را تکمیل و در سامانه سایت مجله هنگام ارسال مقاله بارگزاری نمایند. 

«این مجله به اصول کپی رایت به صورت زیر متعهد است. لذا ضرورت دارد تا نویسندگان قبل از ارسال مقاله نکات زیر را مد نظر داشته باشند:

1-مجله به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند به متن کامل مقالات خود را می دهد و خوانندگان برای استفاده از آنها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می باشند.

2- این مقاله اصلی بوده، قبلا به هیچ زبان دیگری ودر هیچ مجله دیگری چاپ نشده است. در حال حاضر در هیچ مجله دیگری تحت بررسی نمی باشد و چاپ آن قانون کپی رایت و یا هیچ قانون دیگری را نقض نمی نماید.

3- مطالب مقاله نباید کپی از مقالات مشابه باشد و نویسندگان مقاله، در صورت استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده های منتشر شده یا منتشر نشده فرد یا افراد دیگر، بایستی به روش مناسب، استناد نموده و منبع را ذکر نمایند و یا با کسب اجازه در موارد ضروری باشد.

4-تمامی افراد ارسال کننده مقاله از محتوای مقاله اطلاع داشته، آن را تایید می کنند و موافق ارسال مقاله به مجله و انتشار آن در مجله جغرافیا و روابط انسانی هستند.

5- کلیۀ حقوق مادی برای مجلۀ جغرافیا و روابط انسانی محفوظ است و آن دسته از نویسندگان که درصدد انتشار مقالۀ منتشرۀ خود در این نشریه، در مجموعۀ مقالات یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائۀ درخواست کتبی، موافقت نشریه را اخذ نمایند.

6-انتشار جداول، نمودارها و عکس های مقالات منتشر شده در مجله با ذکر منبع بلامانع است.

7-بعد از چاپ مقاله در مجله نویسنده نمی تواند این مقاله را در مجله دیگری منتشر نماید.

8- فصلنامۀ جغرافیا و روابط انسانی تحت قوانین گواهینامۀ بین‌المللی کریتیو کامنز نسخه 4 منتشر می‌شود. لذا نویسندگان و مجله خود را ملزم به رعایت دستورالعمل های آن می دانند.»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.