کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار‌
تعداد مقالات: 1
1. آینده پژوهی بازارچه‌های مرزی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر سردشت)

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 288-304

عیسی پیری؛ محمد رسولی؛ َشراره سعید پور؛ رضا محمود نژاد