نویسنده = حجت ارژنگی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی راهبردهای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی براساس مدل SWOT – ANP مطالعه موردی(محله گلمغان شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 4، بهار 1400، صفحه 283-298

حجت ارژنگی؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری نعیمی؛ زهرا جعفرخانی؛ سها خاک جسته


2. ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری (نمونه مورد مطالعاتی: شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 4، بهار 1400، صفحه 542-556

رسول قربانی؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری؛ حجت ارژنگی