کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 177-187

10.22034/gahr.2022.350229.1729

بهمن خسروی پور؛ سهیلا پورجاوید؛ حسنعلی کوره پز


بررسی نقش واسط رضایت شغلی کارکنان در تأثیر سرمایه های فکری بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های شهر تبریز)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 543-559

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله