کلیدواژه‌ها = نیروی انسانی
نقش فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 5 تهران)

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 461-477

محدثه ملک پور؛ زهره آذرباد؛ غلامرضا پورابراهیم گیل کلایه