موضوعات = سنجش از راه دور
Modeling Land Surface Temperature and Estimating Methods in Predicting LSD by Remote Sensing Technique in Tabriz County, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22034/gahr.2023.416025.1940

برومند صلاحی؛ زهرا عبدی؛ مهناز صابر


ارزیابی نقش تغییر پوشش و کاربری زمین (LULC) بر دمای سطح زمین (LST) و تحلیل روابط LST با شاخص های NDVI، NDBI و NDLI (منطقه مورد مطالعه: شهر آببر و روستای کوهکن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/gahr.2023.411818.1925

ارسطو یاری حصار؛ مهدی فیض اله پور؛ ندا کنعانی


تحلیلی بر مدل ‏سازی مبتنی بر قانون و قواعد؛ نرم‏ افزار سیتی اینجین

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 170-207

10.22034/gahr.2023.386685.1820

علی اسکوئی ارس؛ فریدون بابائی اقدم؛ ایرج تیموری