دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، فروردین 1400 
تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه15 تهران)

صفحه 93-108

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا بیات؛ مصطفی عبدالله زاده رودپشتی؛ اسماعیل قضاتلو


آینده پژوهی وضعیت گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان لرستان

صفحه 109-120

مریم بیرانوندزاده؛ هدایت اله درویشی؛ اسماعیل نجفی


سنجش و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح جامع شهری صفاشهر

صفحه 121-141

محمدرضا شهریاری؛ مریم برفی پور؛ مهشید بهرامی


تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاری های مرزی نمونه موردی (ایران و اقلیم کردستان عراق)

صفحه 175-182

محسن جانپرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ دریا مازندرانی


ارزیابی راهبردهای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی براساس مدل SWOT – ANP مطالعه موردی(محله گلمغان شهر اردبیل)

صفحه 283-298

حجت ارژنگی؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری نعیمی؛ زهرا جعفرخانی؛ سها خاک جسته