نویسنده = اسحاق خندان
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیلی بر پژوهش‌های وقف در شهرهای ایرانی- اسلامی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 186-197

یعقوب ابدالی؛ احمد پوراحمد؛ اسحاق خندان


شماره‌های پیشین نشریه