نویسنده = مریم بیرانوندزاده
تعداد مقالات: 5
2. بررسی وضعیت شاخص های اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی در استان لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 131-144

مریم بیرانوندزاده؛ سیامک شرفی؛ وحید پوربساط


3. بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک بعثت منطقه 16 شهرداری تهران)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 308-321

مریم بیرانوندزاده؛ یعقوب ابدالی؛ مهتاب مومنی چلکی


4. تاثیر فضای مجازی در ترویج ارزش های فرهنگی، مورد پژوهی: استان لرستان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 648-663

مریم بیرانوندزاده؛ محمدرضا منصوری؛ حمید ملایی


5. سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری های استان لرستان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 863-875

اعظم عارفی؛ محمدرضا منصوری؛ سجاد طرهانی؛ مریم بیرانوندزاده


شماره‌های پیشین نشریه