کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 95-105

بهمن خسروی پور؛ نرگس کریمی


4. پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستایی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 788-800

آمنه سواری؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه


6. بررسی و شناخت موانع و محدودیتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-13

مریم دلفانی؛ اکبر حسین پور؛ علی نجفی؛ سید محمود حسینی


شماره‌های پیشین نشریه