کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 335-352

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی


4. تحلیل نقش امامزاده شاهچراغ در توسعه اقتصادی جامعه بومی با استفاده از مدل Swot

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 790-805

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله