کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان ازغند شهرستان مه ولات)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 506-525

طاهره صادقلو؛ فرزانه مرکویی؛ معصومه صداقت پور؛ سودابه عباس زاده


نقش کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان های مردم نهاد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 968-988

محدثه ملک پور؛ رامبد باران دوست؛ احمد اصلی زاده