کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و تحلیل تحرکات سیاسی و قومی گروهک های شبه نظامی برامنیت جنوب شرق

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 49-60

محمد امین سرگزی؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم؛ پروانه شهرکی


2. فرآیند توسعه شهری در ایران از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی شهری

دوره 1، ویژه نامه زمستان2019، زمستان 1397، صفحه 59-71

لطفعلی کوزه گر کالجی


3. تبیین ژئوپلیتیکی الگوی رقابتی روابط ایران و قطر

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 75-99

سعید رجبی؛ ایرج احمدزاده


شماره‌های پیشین نشریه