نویسنده = موسی عابدینی
برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل‌های EPM و MPSIAC مطالعه موردی: حوضه آبخیز تاجیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22034/gahr.2023.404226.1901

موسی عابدینی؛ مرتضی قراچورلو؛ ابوذر صادقی


بررسی خطر وقوع سیلاب شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از مدل‌های WMS و HEC-RAS

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 373-401

10.22034/gahr.2023.412718.1929

موسی عابدینی؛ نسرین شاهمحمدی؛ امیر حسام پاسبان


رسوب‌شناسی نهشته‌های بادی دشت سیستان (شرق شهرستان زهک) و تعیین شدت فرسایش بادی

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 566-579

10.22034/gahr.2023.399609.1885

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری دارآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده


ارزیابی مخاطرات نهشته‌های بادی دشت سیستان و تأثیر آن بر مخازن حیاتی چاه‌نیمه زابل

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 610-627

10.22034/gahr.2023.392582.1841

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده


ارزیابی و تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز نیرچای با استفاده از روش شیءگرا

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 318-328

10.22034/gahr.2023.393602.1849

موسی عابدینی؛ امیرحسام پاسبان؛ بهروز نظافت تکله