کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی
برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در کلانشهرها با رویکرد درآمدزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/gahr.2024.432783.2016

مصطفی عبدالله زاده رودپشتی


ارزیابی کاربری اراضی شهری، شهر دهدشت...

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 122-146

مهدی ابراهیمی؛ تیمور ابرکار؛ مینا ابراهیمی


واکاوی جایگاه مسکن در نظریه های برنامه ریزی:دیدگاه تطبیقی و مقابله ای

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 100-115

ابوالفضل مشکینی؛ احمد پوراحمد؛ مسلم ضرغام فرد


آمایش سرزمین و نقش آن در توسعه منطقه ای

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 957-968

علی اصغر آقامحمدی؛ محمد مرادی