کلیدواژه‌ها = فضای شهری
تعداد مقالات: 8
4. بررسی مفهومی فضای پارک بانوان با رویکرد روانشناسی محیطی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 313-330

نرگس محمودی؛ ابراهیم الیاسی


5. تحلیلی بر"شهر دوستدار کودک"

دوره 2، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 220-232

مصطفی خزایی؛ سارا خزایی


6. شناسایی چالشهای هویت فضاهای شهری مسکن مهرشهرجدید (موردپژوهی: شهرجدیدپردیس)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 150-184

علی اصغر ملک افضلی؛ تقی قاسم شریفی


7. تحلیلی بر "شهر دوستدار زن" در ایران

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 50-62

مجتبی امانی؛ مصطفی خزایی؛ مسعود داورپناه


8. تحلیلی بر شهر دوستدار معلول

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 769-787

مصطفی خزایی؛ مجتبی امانی؛ مسعود داورپناه