کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی نقش طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در بهبود کیفیت محیط شهری (مورد مطالعه : محله بریانک)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 220-239

10.22034/gahr.2021.286147.1554

محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ علی بیگلر