کلیدواژه‌ها = GIS
پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش شهرستان سروآباد

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 137-155

سعدی صالحی؛ 'گلان معماری


تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های مناطق روستایی در استان ایلام

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 587-607

علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی


پهنه بندی خطر سیلاب شهری در منطقۀ 9 شهرداری مشهد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1140-1158

وحید هزاره؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار