کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تعداد مقالات: 13
10. تحلیل موانع اقتصادی مشارکت زنان در فرایند توسعه روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان همدان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 685-705

ناصر شفیعی ثابت؛ سیده سمیر حسینی؛ هوشنگ ملکی


12. بررسی و ارزیابی قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه‌ی گردشگری روستایی( مطالعه موردی: شهرستان خاش)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1178-1202

مریم رضایی؛ سیروس قنبری؛ حسین دوستی مقدم؛ زیبده پویش؛ ملیحه دوستی مقدم