کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
مروری بر نقش حاکمیت دهیاریها در توسعه روستایی

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 509-528

10.22034/gahr.2023.393604.1848

بهمن خسروی پور؛ ابوالمحمد بندری


تحلیل فرصت‌های کارآفرینانه در روستاها

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 23-40

10.22034/gahr.2023.398411.1878

بهمن خسروی پور؛ مهین اسداله‌پور؛ ناهید فرندپور


جایگاه کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 308-317

10.22034/gahr.2023.377943.1783

حسین رضا شهبازی؛ مریم کاملی


نقش و ضرورت کارآفرینی در توسعه روستایی و کشاورزی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 205-220

بهمن خسروی پور؛ عبدالحسین شعیبی


شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان ازغند شهرستان مه ولات)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 506-525

طاهره صادقلو؛ فرزانه مرکویی؛ معصومه صداقت پور؛ سودابه عباس زاده


بررسی و ارزیابی قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه‌ی گردشگری روستایی( مطالعه موردی: شهرستان خاش)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1178-1202

مریم رضایی؛ سیروس قنبری؛ حسین دوستی مقدم؛ زیبده پویش؛ ملیحه دوستی مقدم