موضوعات = جغرافیای انسانی
مروری بر جایگاه مناطق آزاد در نظریات علمی و اسناد توسعه (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/gahr.2023.398663.1881

علی لطفعلی زاده لاهرودی


بررسی عوامل موثر در مراجعه شهروندان به پارک های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/gahr.2023.407501.1915

حسین نظم فر؛ داود وفاداری کمارعلیا


چالش های حمایت از کودکان آسیب پذیر در نظام حقوق بین الملل از زمان تصویب کنوانسیون ملل متحد و راهکارهای حکومت اسلامی با آموزه های امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22034/gahr.2023.425129.1982

محمد ترابی؛ سید محمد حسینی؛ سیدمحمدی رضوی؛ صابر حبیبی سوادکوهی


برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در کلانشهرها با رویکرد درآمدزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/gahr.2024.432783.2016

مصطفی عبدالله زاده رودپشتی


سیاست خارجی آمریکا ناشی ازدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/gahr.2024.442368.2053

متین سلیمان تبار؛ علی موسوی اصل؛ عبدالله روزبه گل افشانی


تحلیل پراکنش فضائی و مخاطرات بیماری های تنفسی در شهر تهران

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 64-78

10.22034/gahr.2023.393998.1853

قاسم فتحی؛ علیرضا محمدی؛ عطا غفاری گیلانده


توسعه گلخانه‌های هوشمند: راهبردی برای کشاورزی پایدار در استان اصفهان

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 213-222

10.22034/gahr.2023.400206.1887

مرتضی علیدادی؛ مصطفی رحمتی جنیدآباد؛ سید محمد جواد سبحانی؛ محمدرضا زارع بوانی


چالش‌های دریابانی چابهار در مبارزه با قاچاق مواد مخدر

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 351-372

10.22034/gahr.2023.396965.1875

حامد روشنی؛ احمدعلی گودرزی؛ مهدی ترکمان


طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 1-42

10.22034/gahr.2023.383353.1806

ارسطو یاری حصار؛ اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی


بررسی شاخص محرومیت نسبی (IRSD) شهرهای استان لرستان

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 257-277

10.22034/gahr.2023.385152.1813

امیر حسینیان راد؛ علی نادر دهقانی الوار؛ مریم بیرانوندزاده


کارآفرینی روستایی در محمودآباد خدابنده(زنجان): چشم اندازها و چالش ها

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 298-314

10.22034/gahr.2023.402640.1894

ابوالقاسم تقی زادفانید؛ حسین رضا شهبازی


جغرافیای تاریخی ماکو

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 349-368

10.22034/gahr.2023.412698.1927

جعفر آقازاده


سنجش مطلوبیت شاخص‌های حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: شهر کرج

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 490-508

10.22034/gahr.2023.390987.1830

امیر حسینیان راد؛ حدیث موسوی؛ محمد مولائی قلیچی