کلیدواژه‌ها = توسعه
نقش و جایگاه مدیریت مشارکتی در توسعه و عمران شهری

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 147-164

محسن آشناور؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ ابوالفضل ربیعی فرداد


تاثیر حکمرانی مطلوب در توسعه شهری در ایران

دوره 3، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 273-289

علی اصغر محمدی؛ حسین عزیزی؛ محمد مرادی


توسعه گردشگری مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 476-487

لیلا کارپیشه


نقش سازمان‏های مردم نهاد در توسعه پایدار روستایی

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 83-98

بهمن خسروی پور؛ زینب اسدی