تحلیل فضایی و سطحبندی وضعیت ساخت مسکن در استانهای کشور

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 230-244

مریم کیانی مولان


ارزیابی نگرش کارشناسان بر موانع توسعه روستایی (مطالعه موردی: استان البرز)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 237-246

ماندانا جهانشیری؛ حمید جلالیان


بررسی تعادل فضایی دهستان های شهرستان سقز بامدل رتبه –اندازه

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 240-250

سعدی صالحی؛ فاطمه عبدالهی؛ فرهاد سعیدی


پهنه بندی توسعه کارست به منظور شناسایی منابع آب‌های کارستی با استفاده از مدل منطق فازی و AHP (حوضه آبریز تکاب)

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 240-253

عادل رسولی؛ کامیار امامی؛ زهرا باباخانی؛ سعید گلشنی زاد


گردشگری شهری و توسعه شهریِ پایدار

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 280-291

مصطفی خزایی


تحلیل نقش باغداری در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر کشت پسته دهستان شهرآباد، شهرستان بردسکن

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 251-272

فریبا رمضان نیا؛ سید امیر محمد علوی راده؛ ریحانه سلطانی مقدس


تحلیل تفاوت های توسعه منطقه ای شهرستان البرز با استفاده از مدل الکتره

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 263-284

فرزانه ساسان پور؛ حبیب اله فصیحی؛ ظاهر رشیدی


ارزیابی‌عملکردشهرجدیدپردیس درارائه خدمات وراهبردهای ارتقاء‌آن

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 305-324

احمد حاتمی؛ مزدک احمدی نژاد احمدسرایی


اثرات استفاده از دوچرخه در حمل‌ونقل پایدار شهری مطالعه موردی: شهر میاندوآب

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 265-283

رضا منافی آذر؛ محمد ولائی؛ عیوض امینی قواقلو؛ بابک نژاد بهمن


تحلیل تاثیرات حفظ فرهنگ بومی در استان خراسان شمالی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 265-284

جعفر بهاری؛ سمیرا محمدی؛ شهلا بهاری؛ مریم محمدی؛ حامد بهاری


بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 273-293

سجاد فلاح پور؛ اکبر حسین پور؛ رضا آزاد مرد


راهکارهای مقابله با سیل

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 302-307

زهرا زمانی